İMAR BARIŞI

imar barışı ile ilgili görsel sonucu11.5.2018 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. madde ile imar barışı uygulamaya konulmuş ve afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması düzenlenmiştür. İlgili düzenlemede 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için başvuru yapılabileceği ve kayıt bedelinin ödenmesi ve diğer şartların yerine getirilmesiyle başvuruculara Yapı Kayıt Belgesi verilebileceği öngörülmüştür.

İmar sorunu, vatandaşlar ve belediyeler arasında vuku bulan ihtilaflar yönünden mahkemelerde ciddi sayıda dosya birikmesine neden olmuştur. Vatandaşlar imara aykırılıktan dolayı ortaya çıkan ihtilaflar yüzünden su, elektrik, doğalgaz kullanımına ilişkin abonelik sorunları yaşamış, imara aykırı konut veya iş yerleri ipotek veya teminat olarak gösterilemediği için ekonomik anlamda değer kaybetmiştir.

İmar barışına ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesiyle imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmış olacaktır. İmar barışıyla birlikte, imara aykırı olduğu için iskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra, eğer tüm malikler muvafakat ederse, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilme imkanı doğacaktır. Böylece kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak, vergi kayıpları önlenebilecek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için yapı teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir. 

İmar barışı için başvurular e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Kayıt bedeli; Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yaklaşık maliyet bedeli üzerinden, konut olarak kullanılan yapılar için yüzde 3, ticari alan olarak kullanılan yapılar için yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Başvurular 15.06.2019, kayıt ücretinin ödenme süresi ise 30.6.2019 yılına kadar uzatılmıştır.                                                                                            

                                                                                                                                   Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir