ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ

adli para cezası ile ilgili görsel sonucuAdli para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 52. maddesinde“Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.“düzenlenmiş olup kişi hakkında doğrudan yahut seçenek yaptırım olarak hükmedilebilecek, hapis cezasından çevrilebilecek ya da hapis cezası ile birlikte hükmedilebilecek bir ceza yaptırımıdır (Bkz ilgili yazımız…). Adli para cezasına yalnızca mahkemeler tarafından hükmedilebilecek ve ödenmediği takdirde hapis cezasıyla neticelenebilecektir. Adli para cezası kararının kesinleşmesi neticesinde karara hükmeden mahkeme İnfaz Savcılığı’na bildirecek ve İnfaz Savcılığı Adli Para Cezası Ödeme Emri’ni hükümlüye gönderecektir.

Adli para cezasının infazına ilişkin düzenlemeler 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106. maddesinde yapılmış olup 106/6.m “Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adlî para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksitin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır.” uyarınca hükümde takside bağlanmayan adli para cezası, bir aylık süre içerisinde üçte biri ödendiği durumda birer ay ara ile iki eşit taksit halinde ödenebilecektir. Buna göre adli para cezası;

  • TCK 52/4.m uyarınca “Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.“ mahkeme hükmü ile taksitlendirilebilecektir. Hüküm ile taksitlendirilmeyen adli para cezalarının ise,
  • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 106/6.m uyarınca infaz aşamasında taksitlendirilmesi mümkün olabilecektir. Bunun için hükümlünün ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 1 ay süre içerisinde hakkında hükmedilen adli para cezasının en az üçte birini ödemesi gerekecektir. Ödeme yapıldıktan sonra ilgili ceza infaz kurumuna bir dilekçe ile başvurarak taksitlendirme talep edilebilecektir. Taksitlendirme yapıldığı takdirde, ilk taksitin ödenmemesi durumunda ikinci taksit de ortadan kalkacaktır.

Hukuk Desteği         

iletisim: [email protected]

One thought to “ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir