KANUN YARARINA TEMYİZ

İlk derece mahkemelerinin ve Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerinin istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen kararlarının hukuka aykırılık taşıması halinde, Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başvurulan temyiz yoludur.

Temyiz, kesinleşmemiş kararlara karşı öngörülen olağan kanun yoludur. Ancak kanun yararına temyiz yüksek mahkeme incelemesinden geçmeden kesinleşmiş kararlara karşı başvurulan olağanüstü bir kanun yoludur.

İlk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlar ile bu sıfatla verdikleri ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı kanun yararına temyizin söz konusu olacağını belirtmek isteriz.

Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz talebi Yargıtay tarafından yerinde görülürse, karar kanun yararına bozulacak fakat kararın hukuki sonuçları ortadan kalkmayacaktır. Paralel bir anlatımla, bozulan kararı veren mahkeme tekrar yargılama yapamayacak ve bozmaya uygun yeni bir karar tesis edemeyecektir. Zira bu kurumun amacı, yüksek mahkeme incelemesinden geçmeyerek kesinleşen kararlardaki hukuk kurallarına aykırılıkları tespit etmek ve bir daha aynı aykırılıkların tekrarlanmaması amacıyla bunları kamuoyuna duyurmak, hukukun uygulanmasında yeknesaklığı sağlamaktır.

Yargıtayca verilen bozma kararının bir örneği, Adalet Bakanlığı’nın da bilgisine sunulmak için anılan Bakanlığa gönderilecek ve Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

Temyizin ne olduğuna, nerede düzenlendiğine ilişkin genel bilgiler içeren çalışmamızı (Bkz: İlgili yazımız…) ve hangi kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabileceğine dair yazımızı (Bkz: İlgili yazımız…) da okumanızı tavsiye ederiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir