BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ

Türk Hukuk Sistemi boşanma kurumunun birtakım nedenlere dayanması ve boşanmanın hakim kararıyla gerçekleşmesi üzerine kuruludur. Bu yaklaşım; boşanmanın, çiftlerin boşanma kararını aldıkları anda gerçekleşmesine değil, bir süreç sonucunda gerçekleşmesine imkan tanımıştır. Hayatın olağan akışının bir sonucu olarak boşanma süreci devam ederken de eşlerden birinin ölmesi doğal sonucu ile karşılaşabilinecektir.

Eşlerden birinin ölümü neticesinde, evlilik; ölüm nedeniyle sonlanmış olacaktır. Evliliğin ölüm ile sonlanması halinde; sağ kalan eş yasal mirasçı sıfatını yitirmezken, boşanma kararı ile sonlanması halinde; sağ kalan eş yasal mirasçı sıfatını yitirecektir. 

Boşanma kararı alan eşler, bu karar ile birtakım sonuçlara ulaşma iradesi göstermişlerdir. Bu sonuçlardan biri de eşin yasal mirasçı sıfatına son verme iradesidir. Fakat boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi neticesinde bu iradenin gerçekleşme imkanı birden ortadan kalkmıştır. İşte kanun koyucu bu iradeyi korumak amacıyla boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi neticesinde ölen eşin yasal mirasçılarına davaya devam etme imkanı tanımıştır. Bu imkan neticesinde, eşin hukuk düzeninde meydana getirmek istediği sonucun korunduğu görülmüştür. Ölen eşin yasal mirasçıları, devam etmekte olan boşanma davasına isterlerse katılabilecek ve gerekli şartların sağlanması halinde sağ kalan eşin yasal mirasçılık sıfatı sonlanacaktır.

Ölen eşin yasal mirasçıları davaya katılmak suretiyle, sağ kalan eşin yasal mirasçılık sıfatını sona erdirebilmek için; sağ kalan eşin kusurunu ispatlamaları kendilerinden beklenecektir. 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir