İDARE HUKUKU’NDA ÜST MAKAMA BAŞVURU

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (“İYUK”) madde 2 idari dava türlerini tanımlamıştır. İdari davalar; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar olarak sınıflandırılmaktadır. İlgili davalar hakkında yazılarımızı buradan okuyabilirsiniz. (…Bkz) (…Bkz) (…Bkz)

İdare Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıklarda; ilgililerin ilk aklına gelen dava yoluna başvuru olmaktadır. Her ne kadar yaygın davranış şekli dava yoluna başvuru olsa da kanun koyucu İYUK madde 11 ile idari uyuşmazlıklar için dava yolundan farklı bir başvuru yolunu da düzenlemiştir.

İYUK madde 11 “1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.” düzenlemesi ile ihtilafların dava yoluna başvurulmadan önce üst makama başvuru yapılarak çözümlenebilmesini hükme bağlanmıştır. İfade etmeliyiz ki; kanun koyucunun getirdiği bu düzenleme taraflar açısından oldukça avantajlıdır. Ülkemizde yargılama sürelerinin uzun sürmesi sebebi ile taraflar üst makama başvuru yolunu tercih ederek ihtilafı daha kısa sürede çözüme kavuşturabileceklerdir.

Üst makama başvuru ile idari işlemin kaldırılması veya geri alınması talep edilebileceği gibi yeni bir işlemin yapılması da istenebilir. İşlemi yapan idari makamdan üst bir makam olmaması halinde bu talep işlemi yapan makama yöneltilecektir.

Üst makama başvuru yolunun tercih edilmesinin en temel sonuçlarından biri de idari yargıda öngörülen dava açma sürelerini durdurmasıdır. İsteğin reddi veya reddedilmiş sayılması halinde bu süreler kaldığı yerden devam edecektir.

Kanun koyucu üst makama başvuru halinde idarenin sessiz kalabileceğini öngörmüş ve bu sessizliğe belirli bir süre sonunda sonuç bağlamıştır. Başvuru yapılan makam ilgililere altmış gün içinde herhangi bir cevap vermez ise başvuru reddedilmiş sayılacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir