ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16.4.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, hemen belirtelim; takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş sanal para birimi olarak güncel hayatta bilinen kripto varlık; Yönetmeliğin 3/1 maddesi uyarınca; “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak, mevzuatımızda ilk defa tanımlanmıştır.

Yönetmelik uyarınca;

– Kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmaması ile buna yönelik hizmet sunulması,

– Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirmesi ile buna yönelik hizmet sunulması,

– Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi yasaklanmıştır.

30.4.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmeliğin, teknolojik gelişmeyi ve çağın dinamiklerine ayak uydurmayı engeller nitelikte yasaklayıcı düzenlemeler bütünü olduğu, kripto paraların kullanımının yasaklamalarla önlenemeyeceği, kayıt dışı işlemler ve kripto paraların izlenebilmesi için daha akılcı çözümlere ihtiyaç olduğu yönünde uzman yorumları basında yer almıştır. 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir