YAĞMA SUÇU

Yağma suçu Türk Ceza Kanunu’nun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde, 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan fiilleri gerçekleştiren kişi, yağma suçunu meydana getirecektir. Ayrıca kanun koyucu düzenlemenin devamında; cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi fiillerinin de yağma suçunu meydana getireceğini düzenlemiştir.

Yağma suçu, takibi re’sen yapılan suçlardan olup, fail 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Yağma suçunun;

– Silahla veya kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,

–  Birden fazla kişi tarafından birlikte,

– Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,

– Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

– Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak veya suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,

– Gece vaktinde,

işlenmesi halinde, suçun nitelikli hali meydana gelecek ve fail ya da failler hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesi söz konusu olacaktır.

Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacak, kişi hakkında yağma suçundan yargılama yapılmayacaktır.

Kanun koyucu düzenlemenin devamında yağma suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli halini de düzenlemiş ve buna göre yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı halinde verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar indirilebileceğini öngörmüştür.

Yağma suçunun işlenmesi sırasında kişinin uyguladığı cebir ve tehdit nedeniyle kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, kişi hakkında ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler de uygulanacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir