ERGİNLİĞİN KAZANILMASI

Erginlik, fiil ehliyetinin seviyesini belirleyen şartlar arasında sayılmaktadır. Erginliğin kazanılmasının, doğal ve yapay yol olmak üzere iki türü vardır. Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m.11, “Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.”şeklindeki hükmüyle erginliğin doğal yolla kazanılmasından bahsetmiştir. Buna göre kişi; on sekiz yaşını doldurduğunda, vesayet veya velayet altındaysa bunlardan doğrudan kurtulur. Erginliğin kazanılmasını sağlayan diğer bir yol […]

Devamını Oku

ÇOCUK (II)

Daha önceki bir yazımızda (Bknz……..) çocuk kavramının Türk Medeni Hukuku ve Türk Ceza Hukukunda nasıl düzenlendiğini ele almıştık, bu yazımızda ise 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (“ÇKK”) bakımından değerlendirme yapmaya çalışacağız. ÇKK’nın 1. maddesi gereğince çocuk, daha ergin yaşta olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişidir. Kanun’da çocuk hukuku ilkelerine uygun olarak ‘suçlu çocuk, suç işlemiş […]

Devamını Oku

ÇOCUK (I)

Her ne kadar toplumumuzda 18 yaşın altındaki bireylere genel olarak çocuk denilmekteyse de bizler bugünkü yazımızda hukukumuzda “çocuk” kavramından ne anlaşıldığını incelemeye çalışacağız. Temel yasalarımızdan yola çıkacak olursak çocuk; Türk Medeni Hukuku bakımından çocuk kime denir sorusuna Türk Medeni Kanunu’ndan (“TMK”) yola çıkarak yanıt vermek mümkün. Gerek yeni gerekse eski TMK’nın farklı maddelerinde çocuk ibaresi […]

Devamını Oku

ÇOCUKLARIN CEZAİ EHLİYETİ

Ceza ehliyeti, kişilerin işledikleri suçlar bakımından sorumlu tutulabilmeleri için aranır. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan hallerin varlığında kişi işlediği suçlar bakımından sorumlu tutulamaz. Ceza sorumluluğunun mevcut olabilmesi için birtakım şartların varlığı aranır: İsnat Yeteneği Kusurluluk İsnat yeteneği unsurları anlama, tanımlayabilme ve düzenleyebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle kişinin iradi olarak hareket edebilmesi […]

Devamını Oku