HAKARET SUÇUNDA İNİDİRİM HALLERİ

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu (“TCK”) madde 125’te “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az […]

Devamını Oku

YABANCI DEVLET BAYRAĞINA KARŞI HAKARET SUÇU

Yabancı devlet bayrağına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar kısmında madde 341’de “(1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. […]

Devamını Oku

HAKARET SUÇU VE ELEŞTİRİ HAKKI

İfade özgürlüğü ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (“AİHS”) ile güvence altına alınmış, anayasal demokrasilerin temeli sayılan, vazgeçilmez haklardan biridir. Bununla birlikte ifade özgürlüğünün gerek AİHS, gerekse de Anayasamız uyarınca milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, başkalarının şöhret ve haklarının ya da özel hayatlarının korunması vb. amaçlarla sınırlanabilmesi mümkündür. Örneğin; Türk Ceza Kanunu’nun […]

Devamını Oku

UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR

Uzlaştırma sürecine ilişkin genel bilgilendirici yazımız için (Tıklayınız..) 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 253. maddesinde düzenlenen uzlaştırmaya tabi suçların listesi aşağıdaki gibidir: – Kasten yaralama suçu (TCK md. 86 (3. fıkra hariç)) (Lütfen bakınız…) – Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK md. 88) – Taksirle yaralama suçu (TCK md. 89) (Lütfen bkz…) – Tehdit suçu […]

Devamını Oku

İNTERNET YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇU

Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 125. madde 1. fıkrada “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi […]

Devamını Oku

İNTERNET ÜZERİNDEN HAKARET VE İFTİRA

Günümüzde yaygın bir kullanım alanına sahip olan sosyal paylaşım sitelerinin ve bu siteleri kullanan kişilerin artışı, internet üzerinden işlenen suçları da yoğunlaştırmıştır. Sözünü ettiğimiz bu ortamlarda dolandırıcılık, cinsel taciz, kişisel verileri hukuka aykırı yayma, hakaret, iftira gibi suçlar sosyal paylaşım siteleri üzerinden işlenebilecek suçlara sadece birkaç örnektir. Bu yazımızda internet üzerinden hakaret veya iftiraya uğramış […]

Devamını Oku

HAKARET SUÇU

Hakaret suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 125. maddede: “(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi […]

Devamını Oku