AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Kadına yönelik şiddet hem ulusal hem de uluslararası metinlerle korunan hukuki ve kamusal niteliğe sahip hayati önemde bir mesele olup pek çok uluslararası antlaşma ve uluslararası mahkeme kararlarıyla kadına karşı şiddet vakıalarında devletlerin sorumluluğu tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 41 “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı […]

Devamını Oku

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadına yönelik şiddete ilişkin olarak, hem 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la iç hukukumuzda, hem de İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile uluslararası hukuk boyutunda düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına şiddete ilişkin yazılarımız için (Bkz…), (Bkz…) Kamusal veya özel alanda fiziksel, […]

Devamını Oku

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KADINA KARŞI ŞİDDET (II)

Aşağıdaki aktarımlarımız, “İstanbul Sözleşmesi Kapsamında Kadına Karşı Şiddet (I)” (Bkz. ilgili yazımız…) başlıklı yazımızda yer verdiklerimizin devamı özelliğindedir. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddeti önleyici politikalar konusunda da düzenlemeler içerir. Bunlar önleme (prevention), koruma (protection), kovuşturma (prosecution) ve mağdur destek mekanizmaları oluşturma politikaları (policy)’dır. Sözleşme metni ile birlikte kabul edilen ‘açıklayıcı kitapçık’ (Explanatory Report) Sözleşmeyi yazan […]

Devamını Oku

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KADINA KARŞI ŞİDDET (I)

Kadına karşı şiddet insanlık tarihi kadar eski bir toplumsal sorundur. Gelişmiş ülkelerde dahi şiddete uğrayan kadınların mağduriyetiyle karşılaşmaktayız. Durumun böyle olması, eğitim ya da yaşam koşullarının yüksek standartlarda olmasının bile kadına karşı şiddeti önlemeye yetmediği sonucuna bizleri götürmektedir. Tüm dünyanın endişelendiği, çözülemeyen bir sorunumuz haline gelen kadına karşı şiddet problemi yasal düzenlemeler ya da  uluslararası […]

Devamını Oku

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOLLUK KUVVETLERİNCE ALINABİLEN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Ev içi şiddet dünya kapsamında kabul edilmiş toplumsal bir sorundur. Bu sorunu çözümlemek üzere yürürlük kazanan uluslararası sözleşmelerin yanında, her devlet kendi iç hukukunda da ayrıca düzenlemeler yapmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ev içi şiddeti engellemek amacıyla düzenlenmiş özel bir Kanun’dur. 6284 sayılı Kanun koruyucu ve önleyici tedbirlerden […]

Devamını Oku

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KORUMA TEDBİLERİ

Anayasal haklarımız içinde yaşamayı ve bedensel bütünlüğü koruma altına almayı güvenceleyen haklar vardır. Bu doğrultuda kadına yönelik her türlü şiddet, anayasal hakkın da ihlalidir. Hal böyleyken devletin sorumlulukları şiddetin cezalandırılmasından öte, gerçekleşmeden önce önlenmesi ve süren şiddetin sona erdirilmesini de kapsamaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı kadınların, çocukların, […]

Devamını Oku

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKİM TARAFINDAN ALINAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Ev içi şiddet dünya çapında kabul edilmiş, toplumsal bir sorundur. Bu sorunun çözümü için birçok devlet kapsayıcı yasal düzenlemeler yapmıştır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa da bu yasalardan bir tanesidir. Yasa 20.03.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 4320 sayılı Yasa’nın geliştirilmiş hali olan bu Kanun, şiddet gören veya görme tehlikesi […]

Devamını Oku