KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDEN DOĞABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR

Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili oluşabilecek ilk problem, projenin özel mülkiyeti doğrudan etkiler özellikli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu etki ile mülkiyet hakkı sınırlandırılabilecek yahut sona erdirilebilecektir. Son derece önem arz eden mülkiyet hakkı Anayasa’da şu şekilde düzenlenmiştir. Anayasa madde 35: “Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASALARI

Kaçak, plansız ve düzensiz yapılar inşa edilmesinin yarattığı ekonomik, sosyal, çevresel … sorunlar gün be gün artmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında nüfus artışı, kontrolsüz göç, şehirlerin plansız büyümesi gibi birden çok sebep etkili olmuştur. Bu nedenle kentsel dönüşümün esas hedefi, şehirlerin fiziki, estetiki koşullarının iyileştirilmesi, kaçak, sağlıksız ve düzensiz yapılaşmanın engellenmesi ve güvenlik açısından riskli […]

Devamını Oku