MİRAS DAVALARINDA KORUMA TEDBİRLERİ

Terekeyle ilgili koruma önlemlerinin alınması, mirasın geçmesinin sonuçlarından biridir ve bu durum Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m.589’da “Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re’sen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır. Bu önlemler, özellikle kanunda belirtilen hâllerde terekede bulunan mal ve hakların yazımına, terekenin mühürlenmesine, terekenin […]

Devamını Oku

KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE TEDBİR KARARLARI

A.Genel Olarak Koruma Tedbiri Son yıllarda başta kadınlar olmak üzere kişilere karşı işlenen şiddet olayları toplumumuzu sarsan boyutlara ulaşmıştır. Her gün onlarcası yaşanan dayak, eziyet ve cinayet gibi şiddet olayları görsel ve yazılı basından takip edilmektedir. Bu olaylara ise ağırlıklı olarak kadın ve çocuklar maruz kalmaktadır. “Kadına yönelik şiddet, en yoğun olarak aile içinde yaşanmaktadır. […]

Devamını Oku