MİRAS DAVALARINDA KORUMA TEDBİRLERİ

Terekeyle ilgili koruma önlemlerinin alınması, mirasın geçmesinin sonuçlarından biridir ve bu durum Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m.589’da “Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re’sen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır. Bu önlemler, özellikle kanunda belirtilen hâllerde terekede bulunan mal ve hakların yazımına, terekenin mühürlenmesine, terekenin […]

Devamını Oku

MİRASIN PAYLAŞILMASI

Miras bırakanın ölmesi ile terekede yer alan intikale uygun aktif ve  pasifler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) gereği otomatik olarak mirasçılara geçmekte olduğundan, mirasın hukuka uygun geçişi için, mirasçılar açısından bir onaylama, beyanda bulunma yahut sair işlem yapma gereği bulunmamaktadır (Bkz: İlgili yazımız…). Bu çalışmamızda, mirasın yasal ve atanmış mirasçılar arasında paylaşılmasından bahsedeceğiz. TMK […]

Devamını Oku

REDDİ MİRAS EMEKLİ MAAŞI ALMAYA ENGEL MİDİR?

Ölüm ile birlikte ölen kişiye ait olan tüm mal, alacak ve borçların hepsi mirasçılara geçer. Kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan kimselerin belirlenmesi için alınan veraset belgesi diğer bir deyişle mirasçılık belgesi alınmasa bile mirasçılar ölümle birlikte hak sahibi olurlar. Mirasçılar, kendilerine intikal eden tüm mirasla ölen kişinin bıraktığı borçları ödeyememe tehlikesi ile […]

Devamını Oku

GAİBİN MİRASÇILIĞI VE MİRASI

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa mahkeme kararı ile birlikte bu kişi hakkında gaiplik kararı verilir. Gaiplik kararının hukuki niteliği ve kapsamı hakkında (Bkz.İlgili yazımız…) bir yazı yazarak sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda ise hakkında gaiplik kararı verilen kişinin miras haklarını inceleyeceğiz. […]

Devamını Oku

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN SONUÇLARI

Daha önceki yazılarımızda mirastan feragat sözleşmesinin ne olduğu (Bkz ilgili yazımız…) ile mirastan feragat sözleşmesinin çeşitleri ve usulünü (Bkz. ilgili yazımız…) açıklamıştık. Belirtmek gerekir; mirastan feragat sözleşmesinin yapılmasıyla feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybetmektedir. Böylelikle feragatte bulunan mirasçı, herhangi bir hakka kavuşamayacağı gibi miras bırakanın ölümü ardından bir yükümlülük altına da girmeyecektir. Dolayısıyla kural olarak, tereke […]

Devamını Oku

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ ve SÖZLEŞMENİN USULÜ

Daha önceki yazımızda mirastan feragat sözleşmesinin ne olduğunu açıklamıştık. (Bkz. ilgili yazımız…) Bu yazımızda ise feragat sözleşmesinin çeşitlerini açıklamaya çalışacağız. İvazsız (karşılıksız) yapılan mirastan feragat sözleşmesinde, muhtemel mirasçı, miras bırakanın ölmeden önce bir karşılık almadan muhtemel mirasçılık sıfatından kısmen ya da tamamen vazgeçmektedir. İvazlı (karşılıklı) mirastan feragat sözleşmesindeyse mirasçı, miras bırakan ölmeden evvel aldığı bir […]

Devamını Oku

MİRASTAN FERAGAT NEDİR, MİRASTAN NASIL VAZGEÇİLİR?

Daha önceki yazılarımızda miras kalması halinde ne olacağını (Bkz. ilgili yazımız…), mirasçıların kimler olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…), saklı paylı mirasçıların kimlerden oluştuğunu (Bkz. ilgili yazımız…) açıklamıştık. Bu yazımızda ise mirastan feragatin ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Öncelikle belirtmek gerekir ki; mirastan feragat bir sözleşme düzenlenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu sözleşmenin tarafları da miras bırakan kişi ve […]

Devamını Oku

MİRASÇI ATAMA

Mirasbırakan kişi, kendi malvarlığı üzerinde sağken özgürce tasarruf edebileceği gibi, sağken yapacağı bazı hukuki işlemlerle ölümünden sonrası için de mirası üzerinde kendi iradesine uygun tasarruf edebilmektedir. Kişi kendi yasal mirasçılarından başka, bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin kendisine mirasçı olmasını isterse bunu Türk Miras Hukuku sisteminde gerçekleştirmesi mümkündür. Mirasbırakan, terekesinin belli […]

Devamını Oku

MİRAS KALMASI HALİNDE NE OLUR?

Miras bırakanın ölmesi ile terekede yer alan intikale uygun aktif ve  pasifler, Türk Medeni Kanun’u gereği otomatik olarak mirasçılara geçmektedir. Mirasın hukuka uygun geçişi için, mirasçılar açısından bir onaylama, beyanda bulunma yahut sair işlem yapma gereği bulunmamaktdır. Bir kişinin ölmesi üzerine geriye kalan tüm malvarlığına “tereke” denmektedir. Tereke bir kül halinde (bütün olarak, alacak ve […]

Devamını Oku