MİRASIN PAYLAŞILMASI

Ä°lgili resimMiras bırakanın ölmesi ile terekede yer alan intikale uygun aktif ve  pasifler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) gereği otomatik olarak mirasçılara geçmekte olduğundan, mirasın hukuka uygun geçişi için, mirasçılar açısından bir onaylama, beyanda bulunma yahut sair işlem yapma gereği bulunmamaktadır (Bkz: İlgili yazımız…). Bu çalışmamızda, mirasın yasal ve atanmış mirasçılar arasında paylaşılmasından bahsedeceğiz.
TMK madde 640 uyarınca; mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte hareket ederler. Mirasçılar, mirasın paylaşılmasını istedikleri takdirde öncelikle aralarında bu yönde bir sözleşme yapabileceklerdir. Ancak bu sözleşmenin hüküm ifade etmesi için tüm mirasçıların imzasının bulunması gerekmektedir.
Mirasçıların anlaşarak terekeye ait malların paylaşılmasına karar verememesi halinde mirasın taksimi bir diğer deyişle mirasın paylaşılması davası açılabilecektir. Hem yasal hem de atanmış mirasçılardan her biri, herhangi bir sözleşme ya da kanun gereğince ortaklığı sürdürmek zorunda olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını miras bırakanın yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nden isteyebilecektir. Burada terekedeki malların aynen olanak yoksa da satılarak paylaştırılması talep edilebilecektir. Mirasçılardan herhangi birinin elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürme talebi üzerine, hakim diğer mirasçılara çağrıda bulunacak ve kendisinin belirleyeceği süre içerisinde bir itirazları varsa bildirmeleri için davette bulunacaktır.
Elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürme talebi, diğer mirasçılar tarafından bir itiraz ileri sürülmediği veya hakimce belirlenen süre içerisinde paylaşma davası açılmadığı takdirde kabul edilecektir. Bu talebin kabulüyle, terekede yer alan taşınır ve taşınmaz mallar bakımından artık her bir mirasçının payı belirlenmiş bir başka deyişle paylı mülkiyete geçilmiş olacaktır. Paylı mülkiyete geçilmesiyle, söz konusu mallar üzerinde mirasçıların ortaklıkları da sona erecektir.

MİRAS DAVALARINDA KORUMA TEDBİRLERİ

                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

4 thoughts to “MİRASIN PAYLAŞILMASI”

  1. Mirası bırakan kişi nüfusa kayıtlı olduğu il Ankara olup, 2009 yılında ikameti olan İstanbul ilinde vefat etmiştir. Bu durumda elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için davanın hangi ilde açılması gerekmektedir?
    Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim
    İyi çalışmalar…

  2. Hocam bir miras davamiz var. Baba tarafından bir iki kişide sıkıntı oluyor. Vekalet vermiyorlar. Bu şekilde biz dava açıp mirası kendi payımızca alabiliyor muyuz?

    1. Merhabalar, Evet, herhangi bir mirasçı dava açıp mirasın hakim tarafından paylaştırılmasını talep edebilir. Bilginize…

  3. Babam sağ iken üzerindeki gayrimenkulü aynı zamanda kiracısı olan kardeşinin gelinine verdi. Bunun karşılığında herhangi bir para almadığını beyan etti. Kardeşinin oğlu tır alacakmış ipotek göstermesi gerekiyormuş geçici bir süreliğine evi bana satmış göster kredi çekebileyim demiş ama gayrimenkulü karısının üzerine yaptırmış. Şimdi de babam vefat etti. Ben babamın bu kandırılma yoluyla verdiği gayrimenkulden bir hak iddia edebilir miyim? Dava mı açmalıyım. Ortada babamın aldığı bir para yok Sağken de almadığını beyan etmişti ama yazılı bir şey yok. Kiracıyken de kira ödemediler. Ne yapmalıyım?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir