VEKALET SÖZLEŞMESİ

el sıkışma ile ilgili görsel sonucu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502. maddesiyle, vekâlet sözleşmesi “vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme” olarak düzenlenmiştir. Söz konusu maddeden de anlaşıldığı üzere, vekalet ilişkisinde vekil ve vekalet veren olmak üzere iki taraf vardır. Vekil, vekalet verenin menfaatine ve iradesine uygun şekilde bir iş veya işlem yapmayı üstlenen kişidir. Vekalet veren ise, kendi iradesiyle bağdaşır şekilde bir iş veya işlemin yapılmasına izin/onay veren gerçek veya tüzel kişidir. Vekaletin kapsamı sözleşmede açıkça gösterilmelidir, eğer sözleşmeyle böyle bir belirleme yapılmamışsa; vekaletin kapsamı görülecek işin niteliğine göre belirlenecektir.
Vekalet sözleşmesi, tarafların karşılıklı güvenine dayanan bir sözleşmedir. Bu bakımdan vekil ile vekalet verenin borçlar ve yükümlülükleri kanunda sıkı bir biçimde düzenlenmiştir. Buna göre; vekilin talimata uygun ifa, şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme, hesap verme, edinilen hakları vekalet verene geçirme borçları vardır. Vekalet verense; vekâletin gereği gibi ifası için vekilin yaptığı giderleri faiziyle birlikte ödemek daha geniş bir anlatımla yüklendiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür.
Vekalet sözleşmesi, vekil ile vekalet verenin karşılıklı anlaşmasıyla sona erebileceği gibi; bu kişilerin tek tarafları iradeleri ile de her zaman sona erebilir. Ancak vekalet sözleşmesinin tek taraflı olarak sona ermesi durumunda, vekalet ilişkini bitiren tarafın bitirme eylemini uygun bir zamanda yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde diğer tarafın bundan doğan zararını gidermekle yükümlü olacaktır. Vekalet sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça ya da işin niteliği gereği aksi anlaşılmadıkça sözleşmeyi sona erdiren diğer haller; vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflasıdır. Eğer taraflardan biri tüzel kişiyse, bu tüzel kişiliğin sona ermesi ile de sözleşme kendiliğinden nihayete erecektir.
                                                                                                                                           Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

3 thoughts to “VEKALET SÖZLEŞMESİ”

  1. ALACAK DAVASINDAN BİR AVUKATTA VEKALETIM VAR KARŞI BORCLU KIŞININ TAAHHÜT VERMESI SONUCU HER AY BORCUNU TAKSITLE YATIRIYOR FAKAT AVUKATIM BANA ÖDEME YAPMIYOR KAC DEFA GITMEME RAGMEN COK AZ TUTARLARDA PARA ALIYORUM BU KONU ILE ALAKALI NASIL BIR YOL IZLEMEM GEREKIR VEKALETIMI CEKMEK VEYA BAROLAR BIRLIĞINE SIKAYET ETMEM UYGUN OLURMU?

  2. Her hangi faaliyetle ilişkin verginin, geçmişe etkili bir şeklilde yüksetillmesi halinde bu faailyeti yapan kişilerden faaliyeti yaptıkları dönemde ödemeleri gerekenden daha fazla vergi ödemeleri istenmesi halinde idare 1982 Anayasası’nın hangi ilkeleri ihlal etmiş olur ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir