RAPORLU GÜNLERDE ÇALIŞANIN ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILABİLİR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun madde 18/b; “Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;  … b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en […]

Devamını Oku

VERGİ İNCELEME TUTANAKLARI, RAPORLARI, BİLGİ ve BELGELER

Vergi inceleme tutanakları ve raporlarının delil niteliği nedir? Tespit edilen belge, bilgi ve kayıtların kanıt olarak değer taşıyabilmeleri için inceleme tutanağının usul ve şekil kurallarına uygun olarak düzenlenmiş bulunması gereklidir. Danıştay kararlarında inceleme tutanağının geçerli olabilmesi için şu koşullar aranmaktadır : ▪►Mükellef veya yetkili adamının imzasını taşımalıdır, ▪►İhtirazi kayıt konulmamış olmalıdır, ▪►İhtirazi kayıt konulmuşsa, ileri […]

Devamını Oku