SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME SUÇU NEDİR?

Suçu ve suçluyu övme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Kamu Barışına Karşı” suçlar kısmında madde 215’te “İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Suç, […]

Devamını Oku

PARADA SAHTECİLİK SUÇU

Parada sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Kamu Güvenine Suçlar kısmının 197. maddesinde “ (1)Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, […]

Devamını Oku

SİGARA VEYA ALKOL KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçu; sigara, alkol veya tütünün gümrüğe tabi olmadan yükümlülüklere aykırı bir halde yurtdışına çıkarılması ya da ülkeye sokulması ile meydana gelen bir suçtur. İlgili suç, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenmiştir. Suçun yargılamasının nasıl olacağı ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinin 10. fıkrasında “Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün […]

Devamını Oku

NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU

Nefret ve ayrımcılık suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 122. maddede “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten […]

Devamını Oku