SİGARA VEYA ALKOL KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçu; sigara, alkol veya tütünün gümrüğe tabi olmadan yükümlülüklere aykırı bir halde yurtdışına çıkarılması ya da ülkeye sokulması ile meydana gelen bir suçtur. İlgili suç, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenmiştir. Suçun yargılamasının nasıl olacağı ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinin 10. fıkrasında “Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu maddeye göre suçun konusunu oluşturan eşyalar; akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerdir. Suç, seçimlik hareketlik bir suç olarak düzenlenmiş olup birden fazla seçimlik hareketin bir arada gerçekleşmesi sonucunda faile tek ceza verilecektir.

Aşağıda yazımız konusu suç ile ilgili Yargıtay kararlarına yer vermekteyiz.

“Sanıklarda ele geçirilen dava konusu 36 karton sigaranın kişisel kullanım miktarını aştığı ve sigara kaçakçılığı suçunun oluştuğu gözetilmeden yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2012/29303 K.)

“Olay tarihinde sanıkların bulunduğu araçta yapılan aramada 30 karton kaçak ve bandrolsüz sigaranın ele geçirildiği dosya kapsamına göre mahkemece verilmiş bir arama kararı olmadığı gibi gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama emrininde bulunmadığı, sanıkların aşamalardaki savunmalarında ele geçen sigaraları paylaşarak sahiplenmeleri ve kişisel ihtiyaç için aldıklarını savunmaları ayrıca sanıkların kendi nam ve hesabına aldıkları sigara miktarının kişisel kullanım sınırında kalması ve ticari amaçla bulundurduklarına ilişkin bir delil de elde edilememesi karşısında, savunmaların aksine atılı suçu işlediklerine dair cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/304 K.)

“Olay tutanağına göre üst geçit altında tezgah üzerinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine olay yerine giden kolluk görevlilerince sanığın seyyar tezgah üzerinde kaçak sigara satışı yaptığının görülerek 194 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği olayda; sigaraların bulunduğu yer ve yakalanış şekli birlikte değerlendirildiğinde, sanığın ticari kastla söz konusu eşyayı bulundurduğu gözetilmeden sanığın yerinde olmayan savunmasına itibarla mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2018/82 K.)

“Sanığın sevk ve idaresindeki aracın bagaj kısmında yapılan aramada (iki koli içerisinde 48 adet Black Stallion Marka viskiyi) dava konusu eşyanın ele geçirildiği, sanığın ele geçen içkileri kişisel kullanım amacı ile hediye olarak arkadaşından aldığı yönünde savunmada bulunduğu ve içkileri ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gözetilerek, beraati yerine, delillerin takdirinde yanılgıya düşülmek suretiyle yazılı şekilde içki kaçakçılığı suçu nedeniyle hüküm kurulması hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/13781 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir