HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Malvarlığına Karşı Suçlar” bölümünde madde 154’te yer almaktadır. İlgili suç, TCK madde 154’te“Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar […]

Devamını Oku

UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR

Uzlaştırma sürecine ilişkin genel bilgilendirici yazımız için (Tıklayınız..) 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 253. maddesinde düzenlenen uzlaştırmaya tabi suçların listesi aşağıdaki gibidir: – Kasten yaralama suçu (TCK md. 86 (3. fıkra hariç)) (Lütfen bakınız…) – Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK md. 88) – Taksirle yaralama suçu (TCK md. 89) (Lütfen bkz…) – Tehdit suçu […]

Devamını Oku

ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA ARASINDAKİ FARKLAR

Arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 2/b maddesinde  “Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız […]

Devamını Oku

UZLAŞTIRMA NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Uzlaştırma ceza yargılamasında suçtan zarar gören kişinin suçun şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Şikayetten vazgeçmek de ceza yargılamasını sona erdiren sebeplerden birisidir ancak uzlaştırma ile şikayetten vazgeçmek farklıdır. Zira uzlaştırmadan önce şikeyetten vazgeçilirse, uzlaştırmadan yararlanılamaz. Her suçta uzlaştırmadan yararlanmak mümkün değildir. Kanunda belirtilen ve soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan aşağıdaki suçlarda […]

Devamını Oku