ANONİM ŞİRKETLERİN İFLASI

Anonim şirketlerin sona erme sebeplerinden biri olan iflas, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 529. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin iflas kararı ile birlikte, alacaklıların veya şirket yönetim kurulunun istemi doğrultusunda takipli, doğrudan ya da borca batıklık halinde gerçekleşebilmektedir. Anonim şirketin iflasına ilişkin İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) genel […]

Fazlasını Oku

İLAMDAKİ ALACAK KALEMLERİ AYRI AYRI İCRA TAKİBİNE KONABİLİR Mİ?

 Bugünkü yazımızda ilamdaki alacak kalemlerinin ayrı ayrı icra takibine konulup konulamayacağını inceleyeceğiz. İcra takibi 3 takip türünden biri ile yapılabilir. Şöyle ki; 1)İlamlı İcra Takibi (Mahkeme kararına dayanılarak açılan takip) 2)Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibi (Çek, poliçe, bono)                                                                                3)İlamsız İcra (Fatura vs. belgeye dayanılarak açılan takip) İlamlı icra takibinde alacak kalemlerinin ayrı ayrı icra […]

Fazlasını Oku

İFLASIN ERTELENMESİ

İflasın ertelenmesi, borca batık durumdaki bir şirketin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün olduğu hallerde şirketin iflasının bir süreliğine önlenmesine hizmet eden bir kurumdur. İflasın ertelenmesi kurumu, İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesinde düzenlenmiştir: “… idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya  kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini […]

Fazlasını Oku