EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN MİRAS HAKKI

indir (17)Miras bırakanın mirasından pay alabilmek için yasal veya atanmış mirasçı olmak gerekmektedir. Yasal mirasçılar miras bırakanın çocukları, eşi, anne ve babası, kardeşleri, büyükanne ve büyükbabaları ile onların çocuklarıdır. Evlilik içerisinde doğan çocukların yasal mirasçılardan olduğuna şüphe bulunmamakla birlikte, evlilik dışı doğan çocuklar da mirastan pay alabilecek midir sorusunu yanıtlamak adına bu yazımızı kaleme almaktayız.

Evlilik dışı doğan çocuğun mirastan pay alıp alamayacağı, 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 498’de “Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.” şeklinde düzenlenmiştir.  Dolasıyla evlilik dışı doğan çocuğun mirastan pay alabilmesi için baba ile çocuk arasında soybağının kurulması gerekmektedir. Baba ile evlilik dışı çocuk arasındaki soybağı, tanıma yoluyla (Bakınız tanıma hakkındaki yazımız…) veya babalık davası sonucu hakim kararıyla kurulur.

Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soybağı kurulmadıkça çocuk mirastan pay alamayacaktır. Baba tarafından tanınan veya babalık davası ile baba arasında soybağı kurulan çocuklar evlilik içerisinde doğmuş gibi mirastan pay alırlar. Bir başka ifadeyle, evlilik içerisinde doğan çocuğun mirastan pay hakkı ile evlilik dışı doğanın hakkı arasında hiçbir fark yoktur. Ancak yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi evlilik dışı çocuğun mirastan pay alabilmesi için baba ile arasında soybağının kurulması gerekmektedir.

Mirasbırakan baba ölüme bağlı bir tasarrufta bulunarak da çocuğu tanıdığını beyan edebilir.  Bu tanıma da hüküm ifade eder ve evlilik dışı çocuk babaya mirasçı olabilir. Eğer tanıma durumu söz konusu değilse, evlilik dışı çocuk veya anne babalık davası açarak mirastan hak iddia edebilir(ler). Babalık davası miras bırakan öldükten sonra dahi açılabilir. Ölümden sonra açılan babalık davasında mirasbırakanı yasal mirasçıları temsil ederler. Dava neticesinde evlilik dışı çocuk soybağını ispat ederse mirastan pay sahibi olur. Eğer bu durumu ispat edemezse herhangi bir miras payı alamaz.

İletişim için TIKLAYIN

                                                                                                                                 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir