ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

içerikÜniversitede okuyan birçok öğrencinin vize ve final sınavlarından aldığı notlardan yakınarak, alması gereken nottan daha düşük bir not aldığını ileri sürdüklerini görmekteyiz. Sınav sonuçlarının beklenenden düşük gelmesi öğrencinin hata(lar)sından kaynaklanabileceği gibi, öğretim görevlilerinin maddi veya esasa ilişkin hatalarından da kaynaklanabilir. Peki üniversite öğrencileri sınav sonuçlarına nasıl itiraz edecektir?

Her üniversitenin “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” bulunmaktadır. Bu durumda sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrencinin kendi üniversitesinin yönetmeliğini incelemesi ve buna göre itiraz hakkını kullanması gerekmektedir. Zira üniversiteden üniversiteye itiraz usulleri farklılık gösterebilmektedir.

Örneğin, Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliği’nde sınav sonuçlarına,  ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edilebileceği düzenlenmiştir. İtiraz üzerine sınav kâğıdının nasıl inceleneceği ise Yönetmeliğin aynı maddesinde: “İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği, ancak birim yönetim kurulunun onayı ve birim yöneticisi veya yetkilendireceği yardımcıları gözetiminde ilgili öğrenci işleri bürosunca yapılabilir. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler diğer öğrencilerin kesinleştirilmiş harfli başarı notlarını etkilemez.” şeklinde belirtilmiştir.

Bir başka örnek daha vermek gerekirse; İstanbul Üniversitesi Sınav Yönetmeliği’nde ise sınav sonuçlarına, sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde, ilgili birimin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurularak itiraz edilebileceği düzenlenmiştir. İtiraz üzerine sınav kâğıdının nasıl inceleneceği ise Yönetmeliğin aynı maddesinde: “Dekan veya müdür sınav kağıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir. Komisyon, en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır.” şeklinde gösterilmiştir.

Görüldüğü gibi, üniversiteden üniversiteye sınav sonuçlarına itiraz süresi ve usulü değişmektedir. Bu sebeple, sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrencinin, devam etmekte olduğu üniversitenin yönetmeliğini incelemesini ve buna göre hareket etmesini öneririz. Sınav sonucuna itiraz eden öğrencinin itirazının değerlendirilmemesi durumunda veya öğrencinin sınav sonucunun halen yanlış takdir edildiğini düşünmesi halinde, bu notun iptali istemiyle idare mahkemelerinde not tespit davası açması mümkündür (Bakınız not tespit davaları hakkındaki yazımız.).

                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ”

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 2. öğretim 1521309042 numaralı öğrencisiyim. FEL-422 kodlu Din Felsefesi 2 dersinin 13.06.2019 tarihinde yapılan sınavının sonucuna hak ettiğim puanı almadığım ve kağıdımın incelenmesini istediğim için itiraz ediyorum.
    ​Gereğini arz ederim.

    1. Merhabalar, Buradan itiraz başvurusu yapamazsınız. Üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği şekilde önce kuruma başvuru yapmalı, sonuç alamamanız durumunda İdare Mahkemesinde dava açmalısınız. Bilginize…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir