HEKİM HATALARI SONUCU ÖLÜMLERDE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

AMELIYAT_B-875x495

Malpraktis; bir hekimin dikkatsizlik, acemilik, tedbirsizlik gibi sebeplerle tıbbi kurallara uymayarak veya bakım standartlarına aykırı hareket ederek hastada zarar meydana getirmesi anlamına gelir. Hastada meydana gelen zarar yaralanma veya ölüm şeklinde sonuç doğurabilir. Böyle bir durumda hekimin sorumluluğu söz konusu olmaktadır.

Hekimin, hem hukuki hem de cezai anlamda bir sorumluluğu doğacaktır. Cezai anlamda sorumluluğunu değerlendirecek olursak; malpraktis başka bir deyişle hekimin hata yapması, ihmali bir suç olarak değerlendirileceğinden, taksirle işlenen bir suç olarak karşımıza çıkar.

Taksirle vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar ise neticesine göre farklılık göstermektedir. Eğer hekim hatası, hastanın ölümüne sebebiyet verdiyse hekim taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan (Türk Ceza Kanunu md. 85) yargılanacaktır. Madde 85 “(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Bu nedenle, hasta yakınları şikayette bulunmasa dahi re’sen soruşturulmasına başlanır. Soruşturma hekimin çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterir.

Hekim, kendi muayenehanesinde veya özel bir hastanede çalışıyor ise Cumhuriyet Savcısı, suçun öğrenilmesini takiben re’sen soruşturma yapmaya başlamalıdır.

Ancak, hekim bir kamu kuruluşunda görevli ise, öncelikle mülki amirlikler tarafından hakkında bir idari soruşturma gerçekleştirilir. Bu idari soruşturmanın sonucunda, hekim hakkında soruşturma izni verilirse olay, Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturmaya konu edilebilir. İdari soruşturmanın sonucunda hekimin ihmali olduğu ve malpraktise sebep olduğu sonucuna varılırsa, hekim aynı zamanda idari bir disiplin cezasına da çarptırılacaktır, söz konusu disiplin cezası meslekten men edilmeyi dahi içerebilir.

                                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir