FAZLA ÖDENEN FAİZLERİN BANKALARDAN GERİ ALINMASI

kesilen_o_para_geri_alinabilecek_h716_a87c1

Rekabet Kurulu 08/03/2013 tarihli kararında, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007 ve 22/09/2011 tarihleri arasında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olarak kartel şeklinde (uyumlu hareket) hareket ederek faiz oranlarında müşteriler aleyhine değişiklik yaptığını fark etmiştir. Bu nedenle söz konusu 12 banka hakkında idari para cezasına karar vermiştir. Rekabet Kurulu’nca verilen bu kararın iptali için bankalar tarafından Ankara 2.İdare Mahkemesi’nde dava açılmış, Ankara 2.İdare Mahkemesi bankaların talebini reddetmiştir. Danıştay 13. Dairesi de söz konusu kararı onamıştır.

Danıştay’ın onama kararıyla birlikte 21/08/2007 ve 22/09/2011 tarihleri arasında kararda sayılan 12 bankadan kredi kullanan kişilerin alacak davası açma hakkı doğmuştur. Bu davanın konusunu, kartel oluşturulması sebebiyle fazladan ödenen faiz tutarının geri alınması oluşturur. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 58. maddesi “Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilir. “ şeklindedir. Bu maddeye göre normal şartlarda ödenmesi gereken bedelle, faiz arttırımından kaynaklı ödenen bedel arasındaki farkın 3 katına kadar tazminat isteminde bulunulabilir. Rekabet Kurulu’nun tespit ettiği puan farkları şöyledir:

– Konut kredilerinde 15 baz puanlık (0,15)

– İhtiyaç kredilerinde 10 baz puanlık (0,10)

– Taşıt kredilerinde 5-20 baz puan arasında (0,5-0,20) bir kartel uzlaşması (ortak faiz artırımı) söz konusudur.

Dava açılabilecek 12 banka ise şunlardır:

 1. Akbank
 2. Denizbank
 3. Finansbank
 4. HSBC Bank
 5. ING Bank
 6. Türk Ekonomi Bankası (TEB)
 7. Garanti Bankası
 8. Halkbank
 9. Türkiye İş Bankası
 10. Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank)
 11. Yapı ve Kredi Bankası
 12. Ziraat Bankası

Yukarıda sayılan bankalardan 21/08/2007 ve 22/09/2011 tarihleri arasında kredi çeken tüketiciler, tacirler ve kamu kurumları tazminat isteminde bulunabilirler. Görevli mahkeme davayı açan kişiye göre değişiklik göstermektedir, şöyle ki:

 • Tüketiciler tarafından açılan davalar Tüketici Mahkemelerinde,
 • Tacirler tarafından açılan davalar Ticaret Mahkemelerinde,
 • Kamu kurumları tarafından açılan davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

Bu davanın belirsiz alacak davası şeklinde açılmasının faydalı olacağını ifade etmeliyiz. Tazminat davalarında zamanaşımı 10 yıl olacağından, kredinin çekildiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Aksi halde tazminat talebi zamanaşımına uğrayacaktır.

                                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “FAZLA ÖDENEN FAİZLERİN BANKALARDAN GERİ ALINMASI”

  1. Merhabalar, daha durum yeni ortaya çıktığı için reddolunan bir karar oluşmadığı düşüncesindeyiz. Başvurular dahi şimdi şimdi yapılıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir