HAKSIZ REKABET HALİNDE AÇILAN DAVALAR

36

Daha önceki yazılarımızda haksız rekabet olarak sayılan halleri (Bkz.İlgili yazımız…) paylaşmıştık. Bu yazımızda ise haksız rekabet durumunda açılabilecek hukuk davalarına değineceğiz.

Haksız rekabet halinde zarar görenin dava açma hakkı mevcuttur. Haksız rekabetten dolayı işleri, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik çıkarları zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kimseler;

  1. Haksız rekabetin varlığının tespitini,

  2. Haksız rekabetin önlenmesini,

  3. Haksız rekabet sonucunda oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasını,

  4. Kusurlu olarak haksız rekabete sebep olunduysa zararın tazminini,

  5. Manevi tazminat şartları sağlanıyorsa, manevi tazminat verilmesini

talep edebilir.

Haksız rekabetin varlığının tespiti davası aslen bir tespit davası niteliğinde olup, daha sonrasında açılabilecek eda davalarında delil olarak kullanılmak amacına da hizmet eder. Haksız rekabetin önlenmesi davası ise haksız rekabet oluşturması beklenen fiillerin varlığında ya da aralıklarla haksız rekabet oluşturan fiillerin bulunması ihtimalinde açılan bir dava olup, haksız rekabete konu olan davranışın hiç yapılmamasını sağlamaya yöneliktir. Haksız rekabetin giderilmesi davası da, gerçekleşmiş olan bir haksız rekabet fiilinin sona erdirilmesi ve oluşturduğu sonucun ortadan kaldırılmasına yönelik bir istem içerir. Eğer, haksız rekabete konu davranışı gerçekleştiren kişi, bunu kusurlu olarak gerçekleştirdiyse tazminat isteme hakkı doğar. Türk Ticaret Kanunu’nda da belirtildiği üzere maddi tazminat olarak hakim, haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir. Manevi tazminatın şartlarının sağlanması ihtimalinde ise manevi tazminatın takdiri hakime aittir.

Haksız rekabete maruz kalanlar haksız rekabetin sonuçlarının ortadan kaldırılması veya haksız rekabetin önlenmesi davaları açıldığı takdirde, davanın uzun sürmesi ve dava süresince haksız rekabete konu fiilin devamlılığının engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir talebinde bulunabilirler. Ayrıca, hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması mümkün olan hallerde tecavüze konu olan mallara el konulması hakkında bir talepte bulunulabilir.

Haksız rekabete konu fiilin, çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesi ihtimalinde çalıştıranın sorumluluğu mevcut olacağından çalıştıranın sorumluluğuna gidilmesi mümkündür. Maddi veya manevi tazminata ilişkin davalarda ise çalıştıranın çalışanına rücu hakkı mevcuttur.

                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir