ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

yaslibakicisicom-banner1

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği bir sözleşme olarak Türk Borçlar Kanunu’nda tanımlanmıştır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir ve şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmediği takdirde hüküm ifade etmez. Kanunen miras sözleşmesi şeklinde düzenlenmesi öngörülmüştür. Miras sözleşmesi şeklinde düzenlenmeyen ölünceye kadar bakma sözleşmeleri hukuken geçerli kabul edilmez. Eğer bakım borçlusu bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, eğer sözleşme devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir.

Ölünceye kadar bakım sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte bakım alacaklısı, bakım borçlusunun aile topluluğuna katılmış kabul edilir. Bakım borçlusu, almış olduğu malların değerine ve bakım alacaklısının daha önce sahip olduğu sosyal ve ekonomik durumuna göre hakkaniyet ölçüsünde, öncelikle bakım alacaklısına uygun gıda ve konut sağlamak, bakım alacaklısı hastalığında gerekli özenle ona bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundadır. Bakım alacaklısı, hakkını başkasına devredemez.

Ölünceye kadar bakım sözleşmesinde bakım alacaklısının borcu eğer bir taşınmazsa, bakım borçlusuna taşınmazı devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir.

                                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ”

    1. Merhabalar, Sorunuzu anlayamadık, daha açık bir biçimde sorabilirseniz yardımcı olmak isteriz. İyi günler…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir