BAĞLI TACİR YARDIMCILARI

3da21b8

Tacirler, bazı durumlarda ticari işletmelerine ilişkin işler bakımından yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu hallerde tacir, kendisine tacir yardımcı(lar)sı atayarak, iş yükünü hafifletebilir. Tacir yardımcıları, bağlı tacir yardımcıları ve bağımsız tacir yardımcıları olmak üzere 2’ye ayrılır.

Bağlı tacir yardımcıları ise ticari temsilci ve ticari vekilden oluşur.

Bağımsız tacir yardımcıları ise simsar, acente ve komisyoncudur.

Bununla birlikte Türk Borçlar Kanunu’nun 552. maddesinde toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya hizmetlileri de belirli işlemler bakımından tacir yardımcısı sayılabileceklerdir:

  1. Ticari işletmenin alışılmış bütün satış işlemlerini yapmak.
  2. Yetkili oldukları işlemler hakkında faturaları imzalamak.
  3. Ticari işletmenin alışılmış işlemlerinden doğan borçların ifa edilmesine veya bunların hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin ihtar veya diğer açıklamaları işletme sahibi adına yapmak; bu nitelikteki ihtar veya diğer açıklamaları,özellikle alışılmış işlem dolayısıyla teslim edilmiş mallara ilişkin ayıp bildirimlerini ticari işletme adına kabul etmek.

Bu uygulama yalnızca,

  • Toptan,
  • Yarı toptan,
  • Perakende satış yerlerinde satışa yetkili görevliler bakımından geçerlidir.

Bu yetkilerin varlığı asıldır. Ancak yetkilerin sınırlandırılması mümkündür, yetkiler ancak ticari işletme içerisinde müşterilerin kolaylıkla görüp okuyabilecekleri bir yerde aksi durum duyurularak yapılır. Bununla birlikte ayrıca kasa görevlisi atanan ticari işletmelerde diğer görevliler bakımından satış bedellerini tahsil yetkisi tacir tarafından yazılı yetki verilmesiyle mümkün olacaktır.

Söz konusu görevlilerin fiilleri doğrudan taciri bağlar. Eğer görevlinin fiili nedeniyle bir zarar oluşursa veya görevli yetkisiz olduğu bir işlemi yerine getirerek bir soruna yol açarsa, tacir görevlinin fiilerinden sorumlu tutulur. Ancak 3. kişi görevlinin yetkisiz olduğunu bilebilecek durumda ise, bu durumda tacirin sorumluluğuna gidilemez.

                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir