TEBLİGATIN TESLİM ALINMASI

small-tebligat-43el0ga9Tebligat, hukuki bir işlemin veya durumun ilgili kişiye bildirilmesi amacıyla yetkili kurum tarafından yapılan yazı veya ilan yoluyla belgeleme işlemidir. Hukukumuzda tebligata çok büyük önem verilmektedir, özellikle İcra ve İflas Hukuku’nda tebligata çok büyük sonuçlar bağlanmaktadır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 57. maddesinde: “İcraya ait tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.” denilerek, icra faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tebligatların Tebligat Kanunu’na göre yapılacağı düzenlenmiştir. Tebligatın teslim alınmasıyla birlikte tebligata konu olan hukuki duruma ilişkin süreler başlar. Örneğin, ödeme emrinin tebliğiyle birlikte itiraz ve ödeme süresi başlar. Bu  nedenle tebligatın yapıldığı tarih çok büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda hangi durumlarda tebligatın teslim alınmış kabul edileceğini aktaracağız.

  • Tebligat, kural olarak tebliğ edilecek şahsın bilinen son adresine yapılır. Bilinen son adreste tebligat yapılamaması halinde, adres kayıt sisteminde (Mernis) kayıtlı son adresi, şahsın son ve geçerli adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.
  • Tebliğ edilecek kişinin vekili bulunması ihtimalinde tebligat vekile yapılır. Birden fazla vekil varsa, bir tanesine tebligat yapılması yeterlidir, eğer birden fazla vekile tebligat yapıldıysa ilk yapılan tebligatın tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
  • Veli, vasi veya başka bir kanuni temsilcisi olan kişilere yapılacak tebligatlarda kanunen açıkça kişinin kendisine yapılması kararlaştırılmadıysa tebligat kanuni temsilciye yapılır.
  • Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya çalışanlardan/hizmetlilerden birine yapılır.
  • Tüzel kişi ve ticarethanelere yapılan tebligatlar ticari temsilcilere yapılır.
  • Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır.
  • Belirli bir yerde sürekli olarak mesleğini icra edenler o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki memur, müstahdem veya hizmetçilere yapılabilir.
  • Tebliğ yapılacak yer otel, hastane, öğrenci yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya tebliğ edilecek kişinin kolay bulunamayacağı yerlerdense tebliğin yapılmasını o yerdeki idarecisi veya amiri üstlenir.
  • Mevkuf ve mahkümlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu müessese müdür veya memuru temin eder.

                                                                                                                                                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “TEBLİGATIN TESLİM ALINMASI”

  1. Tebligat ilgiliye tebliğ edildiği günden mi yoksa tebligattan sonraki gün mü süre başlar. Hastalık izni tebligata engelmıdır. İlgilinin posta yolu ile kapısına yaziniz muhtardadır notu ile yapıştırmada tebligat muhtardan alındığı gün mü yoksa kapıya yapiştirildigı gün mü başlar. Saygılarımla. Emeğinize sağlik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir