BONODA VADE

indexDahal evvel bir yazımızda (Bkz. İlgili yazımız…) bononun geçerlilik şartlarından bahsetmiş, bononun nasıl düzenlenmesi gerektiğini siz değerleri okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu yazımızda ise bonoda vade hususunu inceleyeceğiz.(Bkz: İlgili yazımız…)

Bonoda belirli bir vade belirlenebileceği gibi; vade, görüldüğünde, görüldükten belli bir süre sonra, keşide gününden belirli bir sonra ödenecek şekilde de kararlaştırılabilinir. Bu vadelerden biri kararlaşırılabilmekle beraber bonoda vadeye ilişkin hiçbir şey de yazmayabilir. Zira vadesi gösterilmemiş bono, görüldüğünde ödenmesi gereken bir bono sayılır. Bu anlama gelen bononun, düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmek üzere ibraz edilmesi gerekir. Bono için belirlenmiş bu süre, bir zamanaşımı süresidir. Bonoya vade konmaması, bononun geçerliliğini etkilemiyorsa da; bonoda birden çok vade bulunması bononun geçerliliğini olumsuz etkiler, bu durum bononun adi senet sayılmasına neden olur.

Bononun vade ve düzenlenme tarihleri aynı olabilir; fakat vade tarihi düzenlenme tarihinden önce olamaz. Vade tarihi bonoda, tam belli bir günde ödenecek şeklinde tespit edilmek isteniyorsa; vadede gün, ay ve yıl kesinlikle belirtilmelidir. Yılı belirtilmeden sadece gün ve ayı yazılarak vade tarihi belirtilemez. Vade tarihi olarak imkansız bir tarih belirtilmiş olması, gerek doktrinde gerekse içtihadlarda kabul edildiği üzere bononun geçerliliğini etkilemez; imkansız tarih, en uygun ve yakın anlama gelebilecek tarih olarak yorumlanmaya çalışılır.

Bonoya bir vade tarihi atılması unutulmuşsa, vade tarihi senede, senet düzenlendikten sonra ama en geç senet tedavüle çıkmadan yazılabilir. Belirtmek gerekir ki; senede sonradan atılacak vadenin borçlu ve alacaklı arasında anlaşmaya uygun olarak atılması gerekmektedir.  Vadede değişiklik yapılmak isteniyorsa da senedin vade tarihinde yapılan değişiklik, borçlu tarafından yanına imza edilmek suretiyle onanmadıkça geçerli olmayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “BONODA VADE”

  1. baskı zoru ile senet imzaladım senet 2019 yılının temmuz ayında imzalandı fakat senedin vade başlangıç ve bitim tarihi 2018 yılı yazı yaşı tesbit edilerek senet geçersiz olurmu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir