İŞYERİNDE ALKOL VE UYUŞTURUCU YASAĞI

images1İş Kanunu, hem işverene hem de işçiye borç ve sorumluluklar yüklemiş, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi haline bunlara birtakım sonuçlar bağlamıştır. Bu sebeple işverenin yanında işçiler de mevzuata, sözleşmeye ve örf adet kurallarına uygun davranmakla yükümlü hale getirilmiştir. Aksi halde iş sözleşmesi işçi aleyhine haklı ya da geçerli nedenle feshedilebilecektir.

İşçinin işyerinde uyması gereken kurallardan biri de, işyerine alkol ve uyuşturucu madde kullanarak gelmemesi  yahut işyerinde alkol ve uyuşturucu kullanmaması şeklindedir. İşçi söz konusu kurala aykırı davranırsa işverenin ihbar öneli olmaksızın, tazminatsız, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı doğar. Fakat bu kuralın hukuki anlamda (zira cezai anlamda farklı hükümler gündeme gelebilecektir) istisnaları da mevcuttur. Bu istinasların kapsamında olan işçileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilen işçiler,

b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan işçiler,

c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan işçiler.

Ayrıca belirtek gerekir ki; işveren işyerinde alkol kullanımının hangi şartlarda mümkün olabileceğini  düzenleme yetkisine sahiptir. Örneğin; bir iş yemeğinde alkol alınmasıyla ilgili işveren düzenleme yaparsa bu düzenleme geçerli olacak, işçi o anlarda alkol alsa dahi yasak kapsamında bir ihlalde bulunmuş olmayacaktır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2011/33668 E. 2013/26777 K. 23.10.2013: “…Müşteri şikayetlerine ilişkin formlar ve açık kabulü karşısında davacının ara dinlenmesinde alkollü olarak işyerine geldiği, davacının alkollü olarak işyerinde bulunmasının müşteriler arasında rahatsızlık ve şikayetlere yol açtığı, davacının bu davranışlarının doğruluk ve bağlılığa uymadığı, şikayetlere yol açacak düzeyde alkol kokusu yayan davacının işyerine sarhoş olarak geldiğinin ve davalının iş akdini 4857 Sayılı Kanununun 25/ll-d ve 84. maddeleri uyarınca haklı olarak feshettiğinin anlaşılması karşısında kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir…”
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/16217 E. 2011/21789 K. 04.07.2011:”..Dosya kapsamına ve mahkeme kabulüne göre davacının işyerinde alkol aldığı sabittir. Davacının eylemi 4857 sayılı kanunun 84. maddesine aykırılık teşkil etmektir. Bu olup bu durum 4857 Sayılı yasanın 25/11- d ve 84/1 maddeleri gereğince işverene haklı fesih imkanı tanır. İşveren davacının işyerinde alkol alınası üzerine yasal fesih hakkını kullanmış olup, haklı fesih karşısında davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken hatalı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir….”

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir