YARI ÖZGÜRLÜK REJİMİ YOLUYLA HAPİS CEZASI

Hapis cezaları özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar olarak belirlenmiştir. Ancak bazı koşulların varlığı halinde Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında “yarı özgürlük rejimi” olarak tanımlanan bir kuruma hükmedilebilir.

Buna göre, hükmü veren mahkeme ve hükümlü ayrı yerlerde bulunuyorsa hükümlünün bulunduğu yerdeki aynı derece ve görevdeki mahkeme tarafından altı ay veya daha kısa süreli hapis cezasının;

     a)Her hafta cuma günleri saat 19.00’da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları

     b) Her gün saat 19.00’da girmek ve ertesi gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz kurumlarına gidilerek infazına karar verilebilir.

Cezanın bu şekilde bölünerek infaz edilmesinde amaçlanan hükümlünün cezasının bir kısmını topluma uyum sağlayabilmek adına ceza infaz kurumunun dışında geçirmesi böylece topluma adapte olarak daha kolay topluma kazandırılmasıdır. Bu şekilde cezası infaz edilen hükümlüler özel cezaevlerinde veya cezaevlerinin özel olarak ayrılmış kısımlarında tutulurlar.

Bununla birlikte, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi şartıyla beraber Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 110/2. Maddesinde belirtilen:

  1. Kadın veya 65 yaş üzeri kişilerin mahkum olduğu altı ay,
  2. 70 yaşını bitiren kişilerin mahkum olduğu bir yıl,
  3. 75 yaşını bitiren kişilerin mahkum olduğu üç yıl

veya daha az süreli hapis cezasının, cezayı veren mahkeme ve hükümlünün ayrı yerlerde bulunması ihtimalinde hükümlünün bulunduğu yerdeki aynı derece ve görevdeki mahkeme tarafından cezanın kişinin konutunda çektirilmesine karar verilebilir.

Hapis cezasının konutta çekilmesine ilişkin kararın kaydedilmesiyle birlikte on gün içerisinde denetim bürosu tarafından hükümlünün cezasının infaz edileceği konut incelenir. Hükümlünün ihtiyaçları ve uyması gereken kısıtlamalar vaka sorumlusuna bildirilir. Vaka sorumlusu, bildirimler ışığında bir planlama raporu düzenleyerek mahkuma uyması gereken şartları ihtar eder.

Hükümlünün konuttan yangın, sağlık durumu, kaza ve sair sebepler dışında ayrılması yasaktır. Bu şekilde bir sebeple konuttan ayrılmak durumunda kalan hükümlü, zorunluluğa sebep olan durumun ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içerisinde denetim bürosuna bildirimde bulunur. Zaruri bir sebep veya mazeret bulunmaksızın 24 saatten uzun süre konuttan ayrılan kişi hakkında uyarı yapılmaksızın  dosyası kapatılarak mahkemeye yönlendirilir.

Ancak, hükümlünün kurallara uymadaki başarısı, iyi hali gibi etmenler göz önünde bulundurularak ;

      a) İlk altı ay için günde bir,

      b) İkinci altı ay için günde iki,

      c) Üçüncü altı ay için günde üç,

      ç) On sekizinci aydan sonra günde dört saat süreyle evden ayrılmasına vaka sorumlusunun önerisi üzerine denetim komisyonu tarafından karar verilebilir.

                                                                                                       Hukuk Desteği

                                                                                                                                            

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir