EVLENME ÖDENEĞİ (ÇEYİZ YARDIMI)

dowry money ile ilgili görsel sonucu5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve sair sosyal güvenlik mevzuatında düzenlenen, ölüm sigortası koluna bağlı sosyal yardımlardan biri de çeyiz yardımı olarak da bilinen evlenme ödeneğidir. Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik hukuku kapsamında, anne veya babasından ölüm geliri veya aylığı alan kız çocuklarına, evlenmeleri durumunda yapılan ve iki yıllık aylıkları tutarında bir yardımdır. Bu ödenek bir defaya mahsus olarak verilmektedir ve ilk evlilikte ya da sonraki evliliklerden birinde talep edilmesi mümkündür.

Ölüm geliri veya aylığı alan ancak daha sonra çalışmaya başladığı için geliri veya aylığı kesilen kız çocukları, evlenmeleri durumunda evlenme ödeneği alamamaktadırlar. Evlenme ödeneğini alabilmek için evlenme tarihinde çalışmıyor olmak gerekmektedir ancak evlilik gerçekleşip, ödenek alındıktan sonraki bir tarihte çalışmaya başlanırsa ödeneğin iadesi söz konusu değildir. Evlenme ödeneği alan kişi, aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde boşanırsa ve yeniden ölüm geliri veya aylığı almaya hak kazanırsa, ölüm geliri veya aylığı iki yıllık sürenin dolmasından sonra tekrar bağlanır. Kız çocuğunun gelir veya aylığının kesilmesi nedeniyle, aylık kapsamında kalan diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıklarının artması söz konusu olacaksa, bu artış da iki yıllık sürenin dolmasından sonra gerçekleşecektir.

Evlenme ödeneğinden yararlanabilmek ancak hak sahibinin, resmi nikah tarihinden itibaren beş yıl içerisinde bir dilekçeyle talepte bulunması halinde mümkün olmaktadır. Ölüm geliri veya aylığını 4/A (SSK) ve 4/B (Bağ-Kur) ve sigortalının memuriyete 1 Ekim 2008 tarihinden sonra başlamış olması koşuluyla 4/C (Emekli Sandığı) sigorta kollarından alan kız çocukları, evlenme ödeneği talep etmeleri halinde başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na veya ikamet edilen yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, ölüm geliri veya aylığını sigortalının memuriyete 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olması koşuluyla 4/C (Emekli Sandığı) sigorta kolundan alan kız çocukları ise başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na yapabilmektedirler.

                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir