ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN İCRA TAKİBİ (II)

icra takibi ile ilgili görsel sonucu19.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un (“Kanun”) kapsamına ilişkin genel bilgilendirici yazımız için; (Bkz…). Bu yazımızda ise UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (“MTS”) üzerinden icra takibi başlatılmasına ve bu takibin haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esaslardan bahsedeceğiz.

Takip talebinin hazırlanması: Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklaraına ilişkin icra takip süreci, alacaklının avukatının MTS’de yer alan takip talebini doldurmasıyla başlamaktadır. Takip talebi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile öngörülenlere ek olarak, alacaklı veya avukatına ait MTS ile ilişkilendirilmiş hesap numarası, borçlu tüzel kişi ise borçluya ait Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası, talep edilen faizin türü ve oranı, takip dayanağı belgelerin tarih ve numarası, alacağın son ödeme tarihi, haciz ve devamındaki işlemler için yetkili icra dairesi bilgilerini içermelidir.

Alacağa ilişkin fatura vb. belgeler sisteme yüklenip, harç ve masraflar elektronik ortamda ödendikten sonra, doldurulan takip talebi elektronik imza ile onaylanır ve sisteme kaydedilir. Bu Kanun kapsamındaki takiplerde MTS harcı alınır, ayrıca icraya başvurma ve tahsil harcı alınmaz. İcra takibi, sisteme kaydedilmekle başlamış olur.

Ödeme emri: Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenir. Ödeme emrini tebliğ alan alacaklı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile öngörülenlere ek olarak borç miktarı, harç ve masraflarının tebliğinden itibaren 7 gün içinde alacaklının veya avukatının MTS ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına borcu ödemeli ya da herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli elektronik imza kullanarak MTS üzerinden borca itiraz etmelidir. Borç ödenmez ve itiraz da yapılmazsa, cebri icraya, yetkili icra dairesi aracılığıyla devam edilir. Sadece yetkiye itiraz söz konusuysa, borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmez, alacaklının talebi üzerine, yetki itirazında gösterilen veya mahkemece yetkili görülen icra dairesinden haciz işlemlerine başlanır.

İcra takibi bu yolla başlatıldıktan sonra, ödeme emrinin ne şekilde tebliğ edileceğine ve devamındaki icra işlemlerine ilişkin yazımız en kısa sürede yayınlanacaktır.

                                                                                                                           Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir