GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ

security clearance ile ilgili görsel sonucuTürk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak memurlar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları, Bakanlar Kurulu kararıyla 12.4.2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’ndaki bilgi kayıtları ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ndeki adli sicil kaydı; talepleri olması halinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilgili birimlerine verilebilmektedir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında; kişinin kimliğine ilişkin bilgiler, uyruğu, geçmişte yabancı bir devletin uyruğuna girip girmediği, genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde hakkında bilgi bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı, terör örgütlerine üyeliğinin bulunup bulunmadığı, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranış sergileyip sergilemediği, şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı hususları araştırılmaktadır.

                                                                                                                                     Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir