VERGİ HUKUKUNDA USULSÜZLÜK SUÇLARI (ÖZEL USULSÜZLÜK)

vergi suçları ile ilgili görsel sonucu213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen usulsüzlük suçlarından bir diğeri özel usulsüzlük suçudur. Genel usulsüzlüğe göre daha ağır cezaların öngörüldüğü özel usulsüzlük suçu; uygulamada sıklıkla belge düzenine uyulmaması, fatura, fiş, makbuz gibi belgelerin verilmemesi veya alınmaması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Genel usulsüzlük suçuna ilişkin yazılarımız için; (Bkz…), (Bkz…). Ayrıca vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin yazımız için de; (Bkz…).

Özel usulsüzlük suçunu oluşturan fiiller aşağıda şekilde sayılmıştır. Bu fiiller sonucunda aynı zamanda vergi ziyaı da ortaya çıkarsa, bu vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezalarının da ayrıca kesileceği düzenleme altına alınmıştır. Vergi ziyaı cezalarına ilişkin yazımız için; (Bkz…).

– Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu verilmemesi veya alınmaması,

– Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk veya taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ve Maliye Bakanlığı’nca zorunlu tutulan belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması,

– Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günlük kayıt yapılması zorunlu tutulan defterlerin bulundurulmaması, günlük kaydının yapılmaması, ibraz edilmemesi ve levha asma veya bulundurma mecburiyetine uyulmaması,

– Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmaması,

– Kullanılma zorunluluğu getiren vergi numarasının kullanılmadan işlem yapılması,

– Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durulmaması,

– Belge basımı yapan matbaacıların bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmemesi.

 

                                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir