YETKİSİZ TEMSİL

Yetkisiz temsil; bir kimsenin, temsil yetkisine sahip olmadığı halde bir başkası adına veya hesabına, herhangi bir hukuki işlem yapması olarak ifade edilebilir. Yetkisiz temsilden bahsedebilmek için, aşağıdaki üç şartın varlığı zorunludur:

– Yetkisiz temsilci ve üçüncü bir kişi arasında bir hukuki işlem yapılmış olmalıdır. 

– Bu hukuki işlem, temsil olunan kişinin adına yapılmış olmalıdır.

– Hukuki işlemi yapan kişi geçerli bir temsil yetkisine sahip olmamalıdır.

Yetkisiz temsilci tarafından yapılan bir hukuki işlem kural olarak temsil olunan kişiyi bağlamaz. Ancak temsil olunan kişi, yetkisiz temsil yoluyla yapılan hukuki işleme onay verirse, bu hukuki işlem temsil olunanı bağlar.

Temsil olunan kişi, yetkisiz temsil yoluyla yapılan işleme onay vermezse; yetkisiz temsilci, yaptığı hukuki işlemin geçersiz olmasından doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Ancak yetkisiz temsilcinin geçerli bir temsil yetkisine sahip olmadığı, işlem yapılan üçüncü kişi tarafından biliniyorsa, yetkisiz temsilciden zararın giderilmesi istenemez. 

Yetkisiz temsil, aşağıdaki gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir:

– Temsil olunan kişinin, yetkisiz temsilciye temsil yetkisi vermemiş olması,

– Yetkisiz temsilciye verilen temsil yetkisinin sona ermiş olması,

– Yetkisiz temsilcinin, kendisine verilen temsil yetkinin sınırlarını aşarak işlem yapması,

– Yetkisiz temsilcinin, kendisine verilen temsil yetkisine aykırı işlem yapması (örneğin, araba satışı için yetki verilen temsilcinin ev satışı yapması),

– Temsil yetkisinin geçersiz olması (örneğin, yetkiyi veren kişinin ayırt etme gücüne sahip olmaması),

– Müşterek temsil yetkisinin mevcut olduğu durumlarda, temsilcinin yalnızca bir tanesinin işlem yapması,

– Temsil yetkisinin kötüye kullanılarak işlem yapılmış olması.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir