EVDE BAKIM MAAŞI

Evde bakım maaşı, evde bakıma muhtaç olanlar için her ay devlet tarafından düzenli olarak ödenen ücret olup; bu maaşı almak için gerekli şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1) Engelli ve Sağlık Kurulu Raporlarında %50 ve üzeri engeli olup, ağır engelli kısmının işaretli olması,

2) Eve giren her türlü gelir toplamının kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında kalması, 

3) Sosyal hizmet görevlilerince yapılan incelemede, engelli kişinin bakım ihtiyacının tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı başvurusu; illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, ilçelerde ise Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Engelli bireyin yakınlarından biri tarafından söz konusu başvuru gerçekleştirilebilinir. Bakıma ihtiyacı olan kişi ile başvuru yapanın kural olarak aynı adreste ikamet etmesi gerekmekle birlikte; bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakımda bir sorun olmayacağı kanısına varılırsa yakın mesafede başka bir adreste ikamet edilmesine de izin verilebilecektir.

Evde bakım ücreti; her bir engelli için her ay 10.000 gösterge rakamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesinde “Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Cumhurbaşkanı bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir. Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.” yer alan rakamlar ve ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayının çarpımıyla bulunur ve her ay düzenli şekilde ödenir. 2019 yılı için evde bakım maaşı, temmuz ayı itibariyle 1.383,00 TL olarak belirlenmiştir.  

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir