SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

22 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile sinema filmlerinin ve fragmanlarının değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, tüketicileri de çok yakından ilgilendiren bazı değişiklikler getirilmiştir.

Bu yeni düzenlemeye göre;

– Film öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika,

– Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika,

– Film gösterim arası en fazla 15 dakika olarak belirlenmiştir.

Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gerçekleştirilen gösterimlerin bu sürelere dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Yeni düzenlemeyle birlikte, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri (Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören öğrenci gruplarına satılan biletler hariç) yasaklanmış, indirimli bilet satışı için bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Buna göre, indirimli biletlerin yalnızca aşağıdaki türlerde ve belirtilen şartlarda satışı yapılabilecektir;

a) Belirli yaş ve üzeri bileti: Sinema salonu işletmecileri ile film yapımcısı/dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmelerle belirlenen yaş ve üzerindeki izleyicilere satılanlar,

b) Engelli biletleri,

c) Şehit yakını ve gazi biletleri,

d) Halk günü bileti: Sinema salonu işletmecileri tarafından haftada en fazla iki gün olmak üzere belirlenen günlerde satılanlar,

e) İnternet bileti: İnternet üzerinden çerimiçi olarak satılanlar,

f) Kamu meslek grubu bileti: Sinema salonu işletmecileri ile kamu kurumları arasında yapılan protokoller ile belirlenen kamu personeli için satılanlar,

g) Öğrenci biletleri,

h) Sabah seansı biletleri: Gösterimi saat 12:30 ve öncesinde başlayan seanslar için satılanlar.

Sinema biletleri için uygulanabilecek indirimler, bilet tipine göre değişiklik göstermekle birlikte, yapılabilecek en fazla indirim oranı tam bilet fiyatının %50’si kadardır ve bu oranlar sinema salonu işletmecisi ile film yapımcısı/dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Sinema salonu işletmecileri ya da sinema filmi bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamazlar.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir