HALK ARASINDA ENDİŞE, KORKU VE PANİK YARATMAK

Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Kamunun Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında, 213. maddesinde “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile düzenlenmiştir.

İlgili madde gerekçesinde kamu barışı kavramından, bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzeninin anlaşılması gerektiği; bireylerin taşıdığı, barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşadıklarına dair duygunun da kamu barışı kavramı içerisinde düşünülmesi gereği vurgulanmış; kamu barışı kavramının, kamu güvenliği kavramından daha geniş bir anlam içeriğine sahip olduğu belirtilmiştir. Düzenlemeyle; halkın hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından tehdit edilmesi, suç hâline getirilmiştir. Suçun oluşması için belirli kişi veya kişilerin değil fakat gayri muayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır. Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olması yeterli ve gereklidir. Endişe, korku ve panik kelimeleri halkta meydana gelecek telaş hâlinin değişik derecelerde olabileceğini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Suçun oluşması bakımından bu hâllerin fiilen gerçekleşmiş olması aranmaz. Tehdidin objektif olarak böyle bir hâle sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir.

Kanun koyucu TCK madde 218 “Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.” hükmü ile “Kamunun Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesini cezayı artırıcı sebep olarak düzenlemiştir.

Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunun soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için şikayet aranmamaktadır. Suç konusu fiili öğrenen Savcılık makamı re’sen soruşturmaya başlayacaktır. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunun kovuşturmasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir