CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE İŞYERLERİNDE TELAFİ ÇALIŞMALARININ ARTIRILMASI

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan corona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Corona virüsü salgınına karşı bu tedbirleri içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe giren düzenlemelerden sadece biridir.

İlgili Kanun’un 43. maddesiyle “22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” denilmek suretiyle, İş Kanunu’nda zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren tarafından yaptırılacak telafi çalışmalarının iki ay içinde yapılması gerektiğine ilişkin düzenleme değiştirilerek telafi çalışmalarının dört ay içerisinde yapılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca madde sonuna eklenen cümle ile Cumhurbaşkanı’na bu süreyi iki katına kadar artırılmasına ilişkin yetki verilmiştir.

Corona virüs nedeniyle işyerlerinin kısa çalışma uygulamasına geçmesi ve işçilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasına ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir