TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİNİN DFİF TAKSİTLERİNİN FAİZSİZ BİRER YIL ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Korona virüs (Covid-19) pandemisinin, ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde yarattığı olumsuz durumların önlenmesi amacıyla, 17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Virüs sebebiyle tarım satış kooperatif ve birliklerine de sirayet eden maddi ve ekonomik zorluklar dikkate alınarak; iş bu Kanun’un 1. madde h bendinde “Tarım satış kooperatifleri birliklerinin 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Madde hükmü gereğince, tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (“DFİF”) bağlantılı 2020 yılı kredi borç taksit ödemeleri, faizsiz şekilde 2021 yılına ertelenmiştir. 2021 yılı ve sonraki yıllara ait borç taksit ödemeleri de bu kapsamda yine faizsiz olarak birer yıl ötelenmiştir.

Açıklanan düzenleme doğrultusunda; Çukobirlik, Trakyabirlik, Marmarabirlik, Karadenizbirlik, Antbirlik, Tariş Üzüm Birliği, Tariş Zeytinyağı Birliği, Tariş Pamuk Birliği ve Tariş İncir Birliği’nin 2020 yılına ait DFİF kredi taksitleri, 2021 yılında ödenmek üzere ertelenmiş ve ileriki yıllara ait taksit borçlarının 2021 yılından itibaren faizsiz şekilde ödenmesi sağlanmıştır.

Kooperatiflerin genel kurul toplantılarının ertelenmesi hakkında (Bkz: …) Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının alması gereken tedbirler konulu yazımız için (Bkz: …)

                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir