KATKI VE ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Bir önceki çalışmamızda, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı ile 351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 16. maddesinin değiştirilmesi üzerine görüşmeler yapıldığını ve bu görüşmeler kapsamında teklifin kabul edilmesi halinde ortaya çıkması muhtemel durumları açıklamıştık. (Bkz: …)

Anılan görüşmeler doğrultusunda, 17.4.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe konulmuş; Kanun’un 1. madde ğ bendiyle öğrenim ve katkı kredisi alan öğrencilerin borç ödemesi yönünden düzenleme yapılmıştır.

“16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesi kapsamındaki kredi borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu süreler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu borçlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı, faiz veya Yİ-ÜFE uygulanmadan tahsil edilir.” şeklindeki bu madde hükmüyle;

  • katkı ve öğrenim kredi borçları;17.4.2020 tarihinden itibaren, sadece mayıs haziran ve temmuz aylarında tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olarak 3 ay ertelenmiştir.
  • Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı bulunmamaktadır.
  • Anılan sürelerin bitmesi halinde, ertelemenin Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılması da mümkün kılınmıştır.
  • Borcun erteleme sonunda, hiçbir gecikme zammı, faiz ya da üfe uygulamasına tabi tutulmaksızın, kaç ay ertelendiyse o kadar taksitle ödenmesi gerekmektedir.

Hukuk Desteği 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir