7247 SAYILI BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – I

26.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinden bankalar ve müşterileri arasında kurulacak sözleşmelerin şekline kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Torba yasa ile pek çok işletme ve kuruluşa, müşteri/tüketicilerle ilişkilerinde yüz yüze gelmeden ve fiziki belge kullanmadan, teknolojik ve uzaktan erişim imkanı sağlayan araçlardan faydalanabilme imkanı sunulmaktadır. Bu kapsamda bankalar, kart çıkaran kuruluşlar, elektronik haberleşme hizmeti sağlayan işletmeciler, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşteri/tüketiciler arasında kurulacak sözleşmeler, kimlik doğrulamasına imkan tanıyan yöntemlerle dijital ortamlar üzerinden de kurulabilecektir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda yapılan değişiklikle; bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkiler ile kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkilerin, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenleneceği, buna ilişkin usul ve esasların BDDK tarafından belirleneceği,

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan değişilikle; elektronik haberleşme hizmeti sağlayan işletmelerin müşteri/tüketicilerle kuracakları sözleşmelerin yazılı olarak veya elektronik ortamda kurulacağı, elektronik ortamda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek şekilde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  (“BTK”) tarafından belirlenecek yöntemler kullanılacağı ve bunlara ilişkin usul ve esasların BTK tarafından belirleneceği,

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle; finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerinin, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın BDDK’nın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenleneceği ve buna ilişkin usul ve esasların BDDK tarafından belirleneceği,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle; bu Kanun’da yer alan faaliyet konularına ilişkin yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkilerin, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenleneceği ve buna ilişkin usul ve esasların SPK tarafından belirleneceği,

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle; çerçeve sözleşmelerin yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın bankanın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenleneceği,

hususları düzenleme altına alınmıştır.

Torba yasa ile düzenlenen diğer hususlara ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir