7247 SAYILI BAZI KANUN VE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – II

26.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte karşılıksız çek bedellerinin ödenmesinden bankalar ve müşterileri arasında kurulacak sözleşmelerin şekline kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Torba yasa kapsamında;

5941 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle; karşılıksız çek suçundan mahkum olarak 25.3.2020 tarihinde yapılan düzenlemeyle tahliye olan hükümlülerin, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini tahliye tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde, kalan kısmını bir (1) yılın bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş (15) eşit taksitte ödemeleri durumunda, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceği düzenlenmiştir. Kanun değişikliğinden önce, söz konusu ödeme süresi 3 (üç) ay olarak belirlenmişti.

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da yapılan değişiklikle; afetzedelere yapılacak inşaat ve kredi desteklerine ilişkin olarak sağlanacak kolaylıklar kapsamına, 2020 yılı içinde meydana gelmiş bazı depremler de dahil edilmiştir. Buna göre;Manisa İli Akhisar ve Kırkağaç İlçeleri ve çevresinde 22/1/2020 tarihinde, Elazığ İli Merkez, Sivrice, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Maden İlçeleri ve çevresinde, Elazığ İli Keban İlçesi Üçpınar Köyünde, Malatya İli Doğanyol, Pütürge, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçeleri ve çevresinde, Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik İlçeleri ve çevresinde, Adıyaman İli Gerger ve Sincik İlçeleri ve çevresinde, Tunceli İli Merkez, Mazgirt ve Pertek İlçeleri ve çevresinde 24/1/2020 tarihinde, Van İli Başkale ve Saray İlçeleri ve çevresinde 23/2/2020 tarihinde, Bingöl İli Karlıova, Yedisu ve Adaklı İlçeleri ve çevresinde, Erzurum İli Çat İlçesi ve çevresinde 14/6/2020 tarihinde meydana gelen depremler için de ruhsatsız yapı sahibi afetzedeler ile zorunlu deprem sigortasını yaptırmamış afetzedelere sağlanacak konut, işyeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi desteğinden faydalanabilme imkanı düzenlenmiştir.

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle; yurt dışında bulunan vatandaşların zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemeksizin kısa süreli çalışmaları durumunda aylıklarının kesilmeyeceği veya kısa süreli çalışmanın kendilerine aylık bağlanması için engel teşkil etmeyeceği düzenlenmiştir. Böylece, yurt dışında bulunmakla birlikte yurda kesin dönüş yapan ve tahakkuk ettirilen borcun tamamını ödeyen vatandaşların aldıkları emekli aylıkları, kısa süreli çalışmalarından etkilenmeyecektir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişilikle; kimlik paylaşım sistemini kullanan; kurumların, kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin, sigorta ve emeklilik şirketlerinin, bankaların, Risk Merkezi’nin, bilgi paylaşımı amacıyla kurulmuş şirketlerin, finansal kiralama şirketlerinin, finansman şirketlerinin, portföy yönetim şirketlerinin ve ödeme hizmet sağlayıcılarının, sistemi yasaya uygun kullanmaya yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak, takip etmek ile idari ve teknik tedbirlere ilişkin raporları talep edildiğinde İçişleri Bakanlığı’na bildirmekle yükümlü olacakları düzenleme altına alınmıştır.

Torba yasa ile pek çok işletme ve kuruluşa, müşteri/tüketicilerle ilişkilerinde yüz yüze gelmeden ve fiziki belge kullanılmadan, teknolojik ve uzaktan erişim imkanı sağlayan araçlardan faydalanabilme imkanı sunulmaktadır. Bu kapsamda bankalar, kart çıkaran kuruluşlar, elektronik haberleşme hizmeti sağlayan işletmeciler, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşteri/tüketiciler arasında kurulacak sözleşmeler, kimlik doğrulamasına imkan tanıyan yöntemlerle dijital ortamlar üzerinden de kurulabilecektir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalarımız için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir