YASAK CİHAZ VE PROGRAMLARIN ÜRETİLMESİ, KULLANILMASI VE TİCARETİ SUÇU

Bir bilişim sistemine kısmen veya tamamen erişim sağlayan yasak cihaz ve programların üretilmesi, kullanılması ve ticareti, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlıklı bölümünde, Md. 245/A hükmü ile suç olarak düzenlenmiştir.  Anılan madde uyarınca “bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçları ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır”.

Anılan düzenleme ile korunan hukuki yarar, kamunun bilişim sistemlerine yönelik güveni ile bilişim sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği doğrultusunda kişinin şahıs ve malvarlığı haklarının güvenliğinin sağlanmasıdır. Yasak cihaz ve programların üretilmesi, kullanılması ve ticareti suçu kasten işlenebilen bir suç olup, kişinin suç işleme kastı dikkate alınmalıdır. Örneğin yasak cihaz ve programların üretilmesi veya kullanılmasındaki amaç, bilişim sistemlerinin güvenliğini test etmek veya Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında arama ve el koyma kararlarının uygulanması ise, suç oluşmayacaktır.

Yasak cihaz ve programların üretilmesi, kullanılması ve ticareti suçu, günlük hayatta en çok “keylogger” adı verilen yazılımlar ile işlenmektedir. Keylogger yazılımlarının vücut verdiği bilişm suçlarına ilişkin detaylı yazımız en kısa sürede yayınlanacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir