ALKOLLÜ ARAÇ SÜRME YASAĞI ve CEZASI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (“KTK”) gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. İlgili Yasa’nın 48/5. maddesinde “Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır… Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır…” denmektedir. Buna göre, karayolunda hususi araç kullanan kişilerin 0.50 promilin üzerinde alkollü olduklarının tespiti halinde, bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağı ve sürücü belgelerine el konacağı belirtilmiştir. Uygulanacak para cezaları 2020 yılı itibariyle:

– İlk kez alkollü araç kullandığı tespit edilen kişiler için 1.228,00 TL,

– 2. kez alkollü araç kullandığı tespit edilen kişiler için 1.539,00 TL,

– 3. kez alkollü araç kullandığı tespit edilen kişiler için 2.473,00 TL tutarlarında uygulanacak olup, söz konusu cezaların verildikleri tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmek istenmesi halinde, ceza miktarından %25 indirim yapılacaktır. Alkollü araç kullanma sebebiyle ehliyete el koyma süreleri ise:

– İlk kez alkollü araç kullandığı tespit edilen kişiler için 6 ay,

– 2. kez alkollü araç kullandığı tespit edilen kişiler için 2 yıl,

– 3. kez alkollü araç kullandığı tespit edilen kişiler için 5 yıl olacak şekilde düzenlenmiştir.

KTK’nın 48/6. maddesinde ise, alkol oranının 1.00 promilin üzerinde olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 179. maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Böylece, promil miktarının 1.00 promil ve/veya daha fazla olduğu, belirlenen kişi hakkında madde uyarınca “… (2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” şeklinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu bakımından ceza yargılaması yapılacağı görülmektedir. Verilen bu cezalara ilişkin dava ve itiraz yolları hakkında bilgi almak için bkz. ilgili yazımız

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir