BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULAMA ALANI – I

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bir önceki yazımızda Birleşmiş Milletler (“BM”) Viyana Satım Sözleşmesi’nden (“CISG”) genel hatlarıyla bahsetmiştik (Lütfen bkz…).Bu yazımızda CISG’nin taraf bakımından uygulama alanına değineceğiz.

Taraf bakımından uygulama alanı:

CISG’nin bir uluslararası mal satım sözleşmesine uygulanabilmesi için, 1.maddesiuyarınca ön koşul olarak, satım sözleşmesinin kuruluşu anında tarafların işyerlerinin farklı devletlerde bulunuyor olması gerekmektedir. Tarafların işyerlerinin farklı devletlerde bulunması hususu dışında, CISG’nin uygulanması açısından satım sözleşmesinin milletlerarası özel hukuk anlamında başka bir yabancılık unsuru taşıması aranmaz. CISG’nin uygulanması bakımından tarafların vatandaşlığı, tacir olup olmadıkları, sözleşmenin adi ya da ticari niteliği dikkate alınmamaktadır.

CISG madde 1/2 uyarınca, tarafların işyerlerinin farklı devletlerde bulunması hususunun, taraflar arasındaki sözleşmeden veya sözleşmenin akdi sırasında ya da öncesinde taraflar arasında gerçekleşmiş görüşmelerden veya tarafların birbirine vermiş olduğu bilgilerden anlaşılması veya anlaşılmasının gerekmesi yeterlidir.

CISG; uygulama alanı bakımından tarafların işyerlerinin farklı devletlerde olması hususu yanında, bu devletlerin CIGS’e taraf devletler olması veya uyuşmazlığın görüldüğü devletin milletlerarası özel hukuk kurallarının akit bir devletin hukukuna atıf yapması şartını da aramaktadır. Uyuşmazlığın görüldüğü mahkeme CISG’e taraf olmayan bir ülke mahkemesi ise bu durumda söz konusu mahkemenin CISG’i madde1/1.b’den yola çıkarak uygulama yükümlülüğü söz konusu değildir.

Yine taraflar, bulundukları devletler akit devletler olsa da kendi aralarında, sözleşme serbestisi ilkesi gereği, sözleşmeyle CISG’nin tamamen ya da bir kısım hükümleri açısından uygulanmayacağını kararlaştırabilirler. Tam tersi şekilde, taraflar; işyerlerinin bulunduğu devletler akit olmayan devletler olsa dahi sözleşmeye CIGS’in uygulanacağını da kararlaştırabilirler.

CISG’nin konu bakımından uygulama alanına ilişkin yazımız, en kısa sürede yayınlanacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir