SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA BORÇLANMA ARAÇLARI – V

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN

Bir önceki yazımızda borçlanma araçlarının ihracından bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu hakkında açıklamalarda bulunacağız.

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU

Borçlanma aracı sahipleri kurulu (“BASK”), SerPK’nın 31/A hükmüyle ve Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1) ile düzenlenmektedir. Borçlanma aracı sahipleri kurulu, Tebliğ’in madde 3/b hükmüyle “ihraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanan özel nitelikli kurul” olarak tanımlanmaktadır.  Borçlanma aracı sahipleri kurulu, Genel BASK ve Tertip BASK olarak ikiye ayrılmaktadır.

TERTİP BASK

Tertip BASK, ihraççının herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu bir kurul olup, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin karara bağlanması amacıyla, ihraççının yönetim kurulunun veya ilgili borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine toplanmaktadır. Tertip kavramından anlaşılması gereken ise aynı International Securities Identification Number (“ISIN”) kodu altında ihraç edilen borçlanma araçlarıdır.

Tertip BASK’ın kararları, herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracına ilişkin olarak hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen veya bu belgelere dayanılarak Merkezi Kayıt Kuruluşnda (“MKK”) tanımlanmış faiz, vade, anapara ile varsa izahname veya ihraç belgesinde belirtilmiş borçlanma aracının diğer asli hüküm ve şartlarında yapılacak değişikliklerle ilgilidir. Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar, toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmalıdır. Tertip BASK kararları, toplantıya katılsın veya katılmasın, olumlu oy versin veya vermesin, tüm tertip borçlanma aracı sahipleri için geçerlidir.

GENEL BASK

Genel BASK, ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış herhangi bir Tertip BASK kararının kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle, ihraççının diğer tertip borçlanma araçlarına sahip olanların talebiyle toplanan kuruldur. Genel BASK’ın toplanması yönünde talep, ihraççının tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından ileri sürülebilmektedir. Talebin, yönetim kurulunun kararı onaylamasının ardından en geç beş iş günü içerisinde ileri sürülmesi ve Genel BASK’ın, kararın yönetim kurulu tarafından onaylanmasının ardından on beş iş günü içerisinde toplanması gerekmektedir. Aksi halde Tertip BASK kararı kesinleşir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir