ELEKTRONİK TİCARET VE REKABET HUKUKU – III

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN

Bir önceki yazımızda elektronik ticaret sektöründe yıkıcı fiyat uygulamasından bahsetmiştik. Bu yazımızda aşırı fiyat uygulamasından bahsedeceğiz.

Aşırı Fiyat Uygulaması

Aşırı fiyat, teşebbüsün pazar gücünün yüksekliğine güvenerek rekabetçi seviyenin üzerinde fiyat belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Söz konusu uygulama doğrudan tüketici refahını hedef alan, sömürücü nitelikteki davranışlardan biridir ve rekabet ihlali olarak kabul edilmektedir. Aşırı fiyat uygulaması, tekelci fiyatlama olarak da adlandırılmaktadır.

Örnek Kararlar

Biletix Kararı

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Biletix kararında Biletix’in kar marjının biletin internetten ya da çağrı merkezinden alınmasına bağlı olarak %11,11 ile %17,78 arasında değiştiğini tespit etmiş, bu oranların aşırı fiyatlandırma olarak değerlendirilemeyecek kadar düşük olduğuna kanaat getirmiş, aşırı fiyat uygulamasının söz konusu olmadığı sonucuna varmıştır.

Sahibinden Kararı

Kurul, Sahibinden’in yıllık kurumsal üyelik ücretlerini belirlerken aşırı fiyat uygulaması gerçekleştirdiğine yönelik bir başvuruda, teşebbüsün ve ilgili pazardaki rakiplerinin fiyat analizini gerçekleştirmiş, Sahibinden’in aşırı fiyat iddiasının ileri sürüldüğü dönem için kurumsal üyelere uygulanan fiyatta rakiplerine nazaran çok daha yüksek ve doğal olmayan bir fiyat artışı gerçekleştirdiği sonucuna varmış, devamında kurumsal üyelere uygulanan fiyat artış oranları karşısında kurumsal üyelerden elde edilen gelir bazında pazar paylarında nasıl bir değişiklik olduğunu incelemiştir. Bu incelemesinin ardından, Sahibinden’in fiyatlarının pazardaki diğer teşebbüslerin fiyatlarından önemli ölçüde yüksek kaldığını, buna rağmen pazar payını korumaya devam ettiğini tespit etmiştir. İlgili başvuruda Kurul, Sahibinden aleyhine aşırı fiyat uygulaması nedeniyle ceza öngörmüştür.

Bir sonraki yazımızda, elektronik ticaret sektöründe ayrımcılık uygulamalarını rekabet kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir