HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU

Hayasızca hareketler suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 225. maddesinde Genel Ahlaka Karşı Suçlar kısmında “Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Suç madde metninden de anlaşılacağı üzere seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketler alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik yapmaktır. Seçimlik hareketlerden birinin yapılmasıyla suç oluşmaktadır.

Alenen cinsel ilişkide bulunmak; belirsiz sayıdaki kişiler tarafından görülebilecek, işitilebilecek ve algılanabilecek bir şekilde, aynı ya da karşı cins ile cinsel ilişkide bulunulması anlamına gelmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki, hayvanlarla alenen cinsel ilişkide bulunulması da bu suçu oluşturmaktadır.

Teşhircilik ise, bir kimsenin cinsel organını ya da vücudunun diğer cinsel bölgelerini belirsiz sayıdaki kişilere yönelik olarak göstermesidir. Eğer fail cinsel bölgelerini sadece belirli bir kişiye göstermekte ise bu durumda TCK madde 225’teki suç değil, TCK madde 105’te düzenlenen cinsel taciz suçu oluşacaktır.

Suç; şikayete tabi bir suç olmadığı gibi, uzlaştırmaya tabi suçlar arasında da yer almamaktadır.

Aşağıda sizlerle konu ile ilgili Yargıtay kararları paylaşmaktayız.

“Alkollü sanığın gece 03.15 sıralarında işlek olmayan yol kenarına sıkışması nedeniyle idrar yapma eyleminde, atılı suçun teşhir ögesinin oluşmadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle TCY.nın 225. maddesi uyarınca hayasızca hareketler suçu nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2010/19861 K.)

“Sanığın, yolda yürürken yanından geçen mağdura hitaben “bakar mısın” diye seslendikten sonra mağdur dönüp baktığında sanığın elleriyle paltosunun önünü açarak ve gülerek cinsel organını mağdura göstermesi şeklinde kabul edilen eyleminin, TCK’nın 105/1.maddesindeki cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, hayasızca hareketler suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, bozma nedenidir.” (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/10806 K.)

“Görevli polis memurlarının kamyonun içinde sanıkları bulduklarında sanık Y..ın üzerinde iç çamaşırı ile bulunduğu halde diğer sanık S…ın giyinik şekilde kamyonun yatak kısmında görüldüğü, sanıkların aleni olarak cinsel ilişkiye girdiklerine dair kesin ve inandırıcı herhangi bir kanıtın bulunmaması karşısında, sanıkların beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyetlerine hükmedilmesi hukuka aykırıdır.” (Yargıtay 14.Ceza Dairesi 2012/8686 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU”

  1. Bivatandaş tarafında tanımadığımız biri sürekli eşimi rahatsız ediyor sizden rıcam bı yardımcı olun bu kişi tarafında şikayetciyim herkesin namusu var sonuşta kim bilir başka kimleri rahatsız ediyor rahatsız eden kişinin numarasını veriyorum 05314261329

    1. Bivatandaş tarafında tanımadığımız biri sürekli eşimi rahatsız ediyor sizden rıcam bı yardımcı olun bu kişi tarafında şikayetciyim herkesin namusu var sonuşta kim bilir başka kimleri rahatsız ediyor rahatsız eden kişinin numarasını veriyorum 05314261329

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir